CPTPP

2018-11-06 17:16
BioThai  ฉะกระทรวงพาณิชย์ เอาใจทุนใหญ่ ชงเข้า CPTPP ชี้ผลกระทบเกินเยียวยา เอฟทีเอว็อทช์เตรียมส่งหนังสือถามจุดยืนการค้าทุกพรรคการเมือง รื้อใหญ่หลังยุค คสช. ด้าน พณ.เตือนให้ไทยเตรียมพร้อม หลัง CPTPP เริ่มใช้ 30 ธ.ค.61
2018-10-04 18:44
'เอฟทีเอ ว็อทช์' ส่งสารถึงหัวหน้า คสช.ก่อนไปญี่ปุ่นสัปดาห์หน้า อย่าเข้าความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค ระบุก่อปัญหาทั้งสังคม ชี้บทเรียน 10 ปีความตกลงไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ทำให้ไทยกลายเป็นถังขยะโลก ถ้าพลาดคราวนี้ ภาคเกษตรล่มสลายทรัพยากรชีวภาพถูกขโมยเรียบ
2018-09-05 20:14
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดเวทีที่เชียงใหม่รับฟังความเห็นหลังไทยสนใจร่วมความตกลง CPTPP ด้านภาคประชาสังคมแสดงความห่วงใยว่าจะเป็นการเพิ่มอำนาจทางการค้าของบรรษัทข้ามชาติ และมีแต่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่จะได้รับประโยชน์ นำไปสู่การผูกขาดทางการเกษตร
2018-07-21 12:15
ชี้ข้อตกลงการค้าอาเซียน กับ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมทั้งการเข้าร่วมหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกในประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาส่งผลกระทบทั้งเรื่องยาในระบบหลักประกันฯ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สิทธิพลเมือง สิทธิส่วนบุคคล ระบุ ‘รัฐบาลรัฐประหาร’ ไม่มีหน้าที่และความชอบธรรมตกลงการค้าเสรีที่มีผลไปชั่วลูกชั่วหลาน
2018-07-15 17:30
กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) ปฏิเสธคำเชิญประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาข้อบทด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (CPTPP) เกรงเข้าไปร่วมประชุมแม้เพียงครั้งเดียวก็อาจถูกเหมารวมว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ แล้ว     
2018-06-12 13:05
เอฟทีเอว็อทช์ซัดกระทรวงพาณิชย์เร่งเข้า CPTPP (หรือ TPP เดิม) ทั้งที่มีประเด็นอ่อนไหวมากมาย ยืนยันไม่ร่วมเวทีปาหี่ฟังความเห็น ชี้ผลกระทบใหญ่ควรให้รัฐบาลเลือกตั้งตัดสินใจ ตอนนี้แม้แต่มาเลเซียยังสั่งทบทวน อีกทั้งข้อตกลงนี้มี 11 ประเทศ ไทยทำเอฟทีเอไปแล้ว กับ 9 ประเทศ ไม่ได้อะไรนอกจากเอาใจญี่ปุ่น  
2018-06-03 16:22
เอฟทีเอว็อทช์ชี้กระทรวงพาณิชย์โกหกคำโต เร่งเข้า CPTPP ทั้งที่ประเด็นอ่อนไหวเรื่องยา สิทธิบัตร การคุ้มครองนักลงทุนฯลฯ ยังไม่ได้เอาออก ยืนยันไม่ร่วมปาหี่รับฟังความคิดเห็น ระบุ 12 มิ.ย.เตรียมจับมือนักวิชาการชำแหละและแถลงข่าวแสดงจุดยืน
2018-04-24 13:28
หมอหทัย เตือนสติสมคิด อย่าเร่งเข้าร่วมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ระบุผลกระทบนโยบายสาธารณะรุนแรง จี้เปิดงานวิจัย    
Subscribe to CPTPP