ELECT

The MATTER, Minimore และ Boonmee Lab จับมือสร้างเว็บไซต์ ELECT.in.th หวังเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หลังพบคนรุ่นใหม่จำนวนมากยังไม่เข้าใจระบบการเลือกตั้ง ประจักษ์ ก้องกีรติ ชี้การเลือกตั้งครั้งนี้คือ The First Social Media Election ของไทย ย้ำอย่า รอ กกต. มาให้ความรู้ เชื่อสื่อออนไลน์สร้างความเปลี่ยนแปลงได้
2018-11-19 19:20
Subscribe to ELECT