FFFE

การเลือกตั้งทั่วไปปี 62 ภายใต้เกมที่ถูกวางไว้โดย คสช. อาจเป็นเดิมพันที่สำคัญอีกหนึ่งครั้งของไทย แต่ก่อนจะไปถึงวันเข้าคูหา ณัฏฐา มหัทธนา ชี้ให้เห็นว่าทางที่กำลังเดินไปไม่ใช่เส้นทางปกติ เปรียบเหมือนวิ่งแข่งในระยะ 50 เมตรสุดท้าย ฝ่ายเผด็จการวิ่งนำอยู่ข้างหน้า ขณะที่ฝ่ายประชาธิปไตยมีคนคอยขัดขา หน้าที่ตอนนี้คือการหยุดกลโกง แต่ถ้าเขาไม่หยุดก็อย่าเรียกว่าการเลือกตั้ง
2018-12-19 22:47
เครือข่ายประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ พร้อมตัวแทน 7 พรรคการเมืองเรียกร้อง กกต. แก้กฎหมาย 1 พรรค 1 เบอร์เหมือนกันทั่วประเทศ ใส่ชื่อพรรคและโลโก้ลงในบัตรลงคะแนน หวังกติกาที่เป็นธรรม และกรรมการที่วางตัวเป็นกลาง
2018-12-12 16:19
เครือข่ายประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ (FFFE) เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกให้ กกต. หวังทำงานตามครรลองขององค์กรอิสระ เสนอ กกต. ผลักดันปลดล็อกทางการเมือง พิจารณาความสัมพันธ์ของรัฐบาล กับพรรคพลังประชารัฐ จี้รัฐบาล คสช. กลายสภาพเป็นรัฐบาลรักษาการณ์ หยุดใช้ ม.44 แทรกแซงการทำงาน กกต. และขอให้เชิญองค์กรระหว่างประเทศเข้าสังเกตุการณ์การเลือกตั้ง พร้อมมอบของขวัญสุดพิเศษในโอกาสใกล้ปีใหม่
2018-11-30 15:50