อัพเดทล่าสุดเมื่อ 4 ชั่วโมง 21 นาที ที่ผ่านมา

Gen Y

2017-06-02 18:26
สัมภาษณ์ เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ กับปรากฏการณ์เพจเลี้ยงลูกชื่อดัง เมื่อพ่อแม่ Gen X/Gen Y คิดว่าลูกในยุคดิจิทัลห่างไกลการควบคุมของตน อิทธิพลทางวัฒนธรรมและศาสนาถูกใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมลูก ในขณะที่อำนาจทางวัฒนธรรมของพ่อแม่กำลังถูกสั่นคลอนโดยคนรุ่นหลัง ในฐานะพ่อแม่ คุณอาจกังวลว่าลูกคุณติดเกมมากเกินไป คุณอาจกังวลว่าในโลกโซเชี่ยลลูกคุณอยู่กับสื่อแบบไหน คุยกับใคร มีแฟนหรือยัง
2016-03-09 02:56
เป็นคนรุ่นใหม่มันเจ็บปวด เมื่อศูนย์ข้อมูลด้านรายได้แห่งลักเซมเบิร์ก (LIS) สำรวจประเทศพัฒนา 8 ประเทศ พบว่าประชากร 'เจนวาย' ที่อยู่ในวัยทำงานตอนต้น มีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศร้อยละ 20 ต้องแบกรับปัจจัยหลายอย่างทั้งภาระหนี้สิน ราคาที่อยู่อาศัยสูง และขาดโอกาสในหน้าที่การงาน
Subscribe to Gen Y