Gig worker

งานศึกษาพบความเชื่อมโยงระหว่าง ‘รายได้ที่ไม่แน่นอน’ กับ ‘ปัญหาสุขภาพ’ โดยเฉพาะ ‘Gig Worker’ รวมทั้งพนักงานเสิร์ฟ พนักงานขาย และอาชีพอื่นๆ ที่พึ่งพารายได้ผันผวน มักจะประสบกับปัญหาสุขภาพ ทั้งคุณภาพการนอนที่ย่ำแย่ อาการปวดหัว ปวดท้อง และปวดหลัง
2023-03-21 14:18