HRDF

ภาคประชาสังคม จัดงาน "ไทยกับเก้าอี้คณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ มุมมองจากสถานการณ์การคุ้มครองแรงงานและประชากรข้ามชาติ" พร้อมส่งข้อเสนอถึงรัฐบาลไทย
2024-03-02 01:45
สรุปเนื้อหาจากที่ กมธ. ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
2024-01-11 19:26
สรุปปาฐกถาอนาคตแรงงานข้ามชาติในสังคมสูงวัย โดย ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2023-12-22 14:03
วันงานที่มีคุณค่าสากล ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และแรงงานข้ามชาติร่วมกันถอดบทเรียนสภาพปัญหาการจ้างงานที่ละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยนักวิชาการเสนอกลไกการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำการยกระดับชีวิตคนทำงานทั้งห่วงโซ่ให้มีคุณค่าและดีขึ้นในทุกภาคส่วน
2023-10-23 15:38
มูลนิธิ HRDF เปิดข้อมูลภาระหนี้สินของแรงงานข้ามชาติในธุรกิจประมง ใน Fact Sheet No. 2 ตุลาคม 2566 "การหักค่าจ้าง แรงงานขัดหนี้ และภาระหนี้สินของแรงงานข้ามชาติในกิจการประมงไทย" ภาระหนี้ที่โยงไปสู่การบังคับใช้แรงงาน พร้อมวิเคราะห์กฎหมายและเสนอข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2023-10-20 11:44
ศาลแรงงานสั่งนายจ้างชดใช้เงินกว่า 400,000 บาท แก่ผู้เสียหายชาวเมียนมา 14 คน คดีค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในไร่อ้อย จ.กาญจนบุรี
2023-09-02 11:14
ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พิพากษาให้ “นายจ้าง” จ่ายเงินให้แก่ลูกเรือประมง 32 คน ที่ถูกหลอกไปทำงานประมงในประเทศโซมาเลีย จำนวน 9,043,023 บาท โดยนายจ้างได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลฎีกาอีกครั้งเป็นเหตุให้ลูกเรือทั้ง 32 คน ยังคงไม่ได้รับค่าจ้างและค่าชดเชยตามการฟ้องร้อง หลังผ่านมาแล้วกว่า 4 ปี
2023-07-13 16:40
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เผยครบรอบ 1 ปี ฟ้อง 5 หน่วยงานรัฐ โครงการ ‘ม. 33 เรารักกัน’ เลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติโดยไม่เป็นธรรม 
2023-05-27 13:52
เครือข่ายแรงงานภาคเหนือเสนอข้อเรียกร้องในวันแรงงาน 16 ข้อ ต่อรัฐบาลเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมคุณค่าต่อการทำงานและความคุ้มครองคนทำงานทุกสาขาอาชีพ รัฐต้องรับรองสถานภาพทางกฎหมายของแรงงานที่มีรูปแบบการจ้างงานที่หลากหลายภายใต้ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันและสร้างความคุ้มครองแรงงานทุกคนอย่างแท้จริง
2023-05-01 15:49
ศาลระนองเลื่อนนัดไต่สวนการตายนายตาน ซิน อู แรงงานพม่าที่ชีวิตระหว่างควบคุมตัวของ สภ.ปากน้ำระนอง เมื่อเดือนตุลาคม 2565 ออกไปตามคำร้องของญาติและทนาย ครอบครัวมีข้อสงสัยต่อการเสียชีวิตของนายตาน ซิน อู ว่าเป็นการถูกซ้อมทรมานในระหว่างการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่
2023-03-21 14:43

Pages