LGBTI

2018-07-13 02:46
สปสช. ระบุ LGBTI ที่ภาวะเพศกำกวมและจะผ่าตัดเพื่อรักษาให้ตรงกับเพศสภาพ จัดอยู่ในประเภทและขอบเขตของการบริการสาธารณสุขที่บุคคลมีสิทธิได้รับตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2018-05-18 17:13
รายงานธนาคารโลกเผย LGBTI ไทยกว่าครึ่งถูกเลือกปฏิบัติในโลกการทำงาน-บริการภาครัฐ ทหาร-ตำรวจ-สถาบันศาสนาปัดรับเข้าทำงานมากสุด คนไม่ข้ามเพศเกือบครึ่งยอมรับถ้ามีการเลือกปฏิบัติ เสนอ 6 ด้านพัฒนาหลายมิติ วงเสวนาแนะ ถ้าพนักงานสะดวกใจก็จะทำงานได้ดีขึ้น ซ้ายไปขวา: ก้าวหน้า เสาวกุล แกรี่ ชโรเดอร์ พอลล์ เฮย์แมน ณัฐพงศ์ วิธิศุภกร ภูมิใจ ไกรสินธุ์ อูลริค ซาเกา
2017-12-12 19:50
รางวัลใหม่ตั้งชื่อตามเทพฮินดูที่มีรูปกายเป็นชาย-หญิง มอบให้บุคคล-องค์กรที่สนับสนุนการทำงานด้านความหลากหลายทางเพศ เสรี วงษ์มณฑา ชี้กฎหมายไทยยอมรับเพศหลากหลายแล้ว แต่สังคมยังไม่รับอีกหลายเรื่อง ย้ำคนมีส่วนได้ส่วนเสียต้องเรียกร้องและผลักดัน ภาพหมู่ในสถานที่รับรางวัล
2017-11-14 03:28
เผยงานวิจัย 'การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของกลุ่ม LGBTI ในประเทศ' ชี้ความเปราะบางที่จะถูกกระทำด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังมีอยู่มาก แนะทางออกของปัญหาทั้งภาคการศึกษา สื่อมวลชน และทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง  อดิศร จันทรสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าคณะทำงานวิจัย
2017-02-12 13:32
บทความนี้ สืบเนื่องจากการถกเถียงกรณีห้องเรียนเพศวิถี ร้านหนังสือบูคู และทีมฟุตบอล Buku FC[1] ซึ่งจุดประเด็นเกี่ยวกับ LGBT[2] ความเท่าเทียมทางเพศ มุสลิม และศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ภายหลังจากการออกอากาศรายการสารคดีก(ล)างเมือง ตอน ห้องเรียนเพศวิถี ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคมทั้งในและนอกสามจังหวัดชายแดนใต้หลายท่านได้ร่วมถกเถียงกันทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างเผ็ดร้อน ทั้งที่เห็นด้วยและเห็นต่าง
2015-12-23 15:34
มีความคิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างน้อย 5 รายการที่ทำให้คุณไปไม่ถูกเมื่อมาเจอกับ  “ความหลากหลายทางเพศ”   5  ความเชื่อนั้นมีอะไรบ้าง  เราไปศึกษากัน 1. Binary Sex  โลกนี้มีเพียงสองขั้วระหว่างชายกับหญิง เป็นความเชื่อที่ว่าโลกนี้มีคู่ตรงข้ามระหว่างชายกับหญิงเท่านั้น  ภาษาอังกฤษเรียกว่า  Binary Sex  ภาษาไทยเรียกว่าการมองโลกแบบ  "ทวิภาวะ"   หรืออีกชื่อหนึ่งคือ  Dualism  คือการมองโลกแบบมีคู่ตรงข้ามกันเสมอ  เช่น  มีขาวกับดำ  ซ้ายกับขวา  มืดกับสว่าง
2015-08-11 14:59
องค์การยูเนสโก กรุงเทพ เชิญชวนประชาชนภาพถ่ายสวมชุดสีม่วงขึ้นโซเชียลมีเดีย ติดแฮทแท็ก #PurpleMySchool รณรงค์สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เยาวชน LGBTI ในสถานศึกษาทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 11 ส.ค. 2558 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก กรุงเทพ รณรงค์สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเยาวชน LGBTI ในสถานศึกษาทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันเนื่องจากปัญหาการรังแกกันในโรงเรียนซึ่งมีสาเหตุมาจากวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศ
Subscribe to LGBTI