MNDAA

ปีเตอร์ มอร์ริส ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพม่า เผยแพร่วิเคราะห์ใน The Diplomat ว่า ทำไมประเทศมหาอำนาจตะวันตกอย่างสหรัฐฯ ควรจะหันมาสนใจเรื่องการปฏิวัติในพม่า ซึ่งในตอนนี้กองกำลังฝ่ายต่อต้านกำลังรุกคืบจนทำให้ฝ่ายเผด็จการทหารซวนเซ ถ้าหากมีแรงสนับสนุนจากภายนอกบ้างเล็กน้อยก็จะทำให้เผด็จการทหารล่มสลายได้เร็วขึ้น
2024-01-16 17:29
พลันที่กองกำลังโกก้าง MNDAA สนธิกำลังกับฝ่ายต่อต้านรุกคืบในพื้นที่รัฐฉานตอนเหนือติดชายแดนจีนใน ‘ปฏิบัติการ 1027’ มีการยึดเมืองสำคัญในพื้นที่รัฐฉาน ตามมาด้วยปฏิบัติการของฝ่ายต่อต้านในพื้นที่รัฐอื่นๆ ทั้งนี้แม้จะเห็นทิศทางการรุกคืบใหญ่เพื่อยึดเมืองสำคัญและจุดยุทธศาสตร์ในรัฐฉาน มีความร่วมมือกันอย่างหลวมๆ เพื่อเปิดแนวรบในรัฐและภูมิภาคต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์และฝ่ายต่อต้านในพม่าต่างๆ คือความแน่นแฟ้น พวกเขาไม่มีพิมพ์เขียวทางยุทธศาสตร์ร่วมกันว่าจะทำให้รัฐบาลทหารพม่าถึงจุดจบอย่างไร
2023-12-12 21:54
ชมบันทึกเทปไลฟ์สด สัมภาษณ์ ดุลยภาค ปรีชารัชช รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ. หลังกองทัพชาติพันธุ์เปิดศึกกับกองทัพพม่ารอบทิศ อะไรคือจุดมุ่งหมายของการบุกครั้งนี้ จะเป็นจุดจบของกองทัพพม่าหรือไม่ และนโยบายของรัฐบาลไทยควรจะเป็นอย่างไรต่อไป
2023-12-04 13:24
กองทัพโกก้างฝ่ายปฏิปักษ์กับกองทัพพม่า MDAA ร่วมด้วยกองกำลังปะหล่อง TNLA และกองทัพอาระกัน AA เปิดปฏิบัติการหมายเลข 1027 ยึดจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจชายแดนติดประเทศจีน
2023-11-21 14:06

Pages