MOU

“ประเสริฐ” ย้ำยังพูดคุยกันได้ส่วนเรื่องไปคุยกับพรรคฝ่ายรัฐบาลเดิมก็ทำไปตามมติของ 8 พรรคร่วมและทำเป็นสาธารณะ ประเด็นแก้ MOU ที่พรรคพลังสังคมใหม่เสนอก็คงรอหารือกันทั้ง 8 พรรคและย้ำว่าทั้ง 23 ข้อนั้นตกผลึกร่วมกัน ส่วนเรื่องหนุน “พิธา” เป็นนายกฯ ตอนนี้ก็อาจเป็นไปไม่ได้แล้ว
2023-07-26 16:13
'ศิริกัญญา' แถลงความคืบหน้าจัดตั้งรัฐบาล ยืนยันความจำเป็นที่ก้าวไกลต้องมีตำแหน่งประธานสภา ผลักดัน 3 วาระ ได้แก่ ดันกฎหมายของพรรค แก้ไขรัฐธรรมนูญ และทำให้รัฐสภาโปร่งใส เชื่อมั่น 'เพื่อไทย' ไม่ตีจากพรรคร่วมรัฐบาล
2023-05-25 14:04
'เรืองไกร' ร้อง กกต. ตรวจสอบ MOU รัฐบาลก้าวไกล ส่อผิด พ.ร.ป.พรรคการเมือง ยุบ 8 พรรค พร้อมส่งหลักฐานเพิ่ม 'พิธา' ถือหุ้นสื่อ จี้เร่งส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ด้าน 'ชลน่าน' ชี้คำร้องไม่เข้าองค์ประกอบ
2023-05-24 17:00
ปิยบุตร แสงกนกกุล โพสต์ 2 ประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับ MOU การร่วมรัฐบาลที่นำโดยพรรคก้าวไกล คือ การเติมข้อความ “ต้องไม่กระทบกับรูปแบบของรัฐและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่สักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์” และการตัดข้อความนิรโทษกรรม
2023-05-22 23:38
'พิธา' นำ 'รัฐบาลประชาธิปไตยเพื่อประชาชน' แถลง MOU ข้อตกลงร่วมดันวาระ 23 ข้อ 5 แนวทางปฏิบัติ ตั้ง สสร.จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็ว สมรสเท่าเทียมและนำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษ ยังอยู่ ส่วนสุราก้าวหน้า 'ประชาชาติ' สงวนสิทธิ ไม่ปรากฏประเด็น ม.112
2023-05-22 17:34
พรรคก้าวไกลประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรภายใต้รัฐบาลก้าวไกล? MOU คืออะไร? เลขาธิการพรรคก้าวไกล ทวีตเผยการพูดคุย MOU บรรลุผลไปได้ด้วยดี วันนี้แถลงเวลาเดียวกันกับการประกาศรัฐประหาร เมื่อ 9 ปีก่อน
2023-05-22 12:52
'ชลน่าน' เพื่อไทย เผยเห็นร่าง MOU ร่วมรัฐบาลเสนอโดยก้าวไกล แต่ยังไม่เสร็จ เป็นเพียงร่างที่ให้มาปรับปรุงแก้ไข ยังไม่มีเรื่อง ม.112 ในร่างนี้ ด้าน 'อมรัตน์' ก้าวไกล เผยด้วยว่าไม่มี ม.112 ใน MOU  
2023-05-19 12:57