New Media

นอกจากเนื้อหาในสนามข่าวสารจะทวีจำนวนขึ้นมหาศาล โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ รูปแบบของการนำเสนอเองก็ยังหลากหลายมากขึ้นด้วย ดังนั้นภูมิทัศน์สื่อในปัจจุบันจึงอาจไม่จำกัดอยู่เพียงสำนักข่าว แต่ยังรวมถึงตัวแสดงต่าง ๆ ที่สร้างอิทธิพลความคิดได้
2023-05-29 17:29