อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 20 นาที ที่ผ่านมา

NHS

2018-07-25 13:14
ทีมสาธารณสุขอังกฤษคืนเหรียญเชิดชูวีรกรรมยับยั้งอีโบลาระบาดเพื่อประท้วงรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่กีดกันผู้อพยพไร้ใบอนุญาต-คนอยู่เกินวีซ่าจากบริการสาธารณสุข หนึ่งในทีมคืนเหรียญระบุ ระบบสวัสดิการกลายสภาพเป็น ตม. ไร้มนุษยธรรม ผู้ลี้ภัยสมัยนาซีเผย นโยบายกระทบการมีชีวิตรอดของผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย และกลุ่มคนด้อยโอกาส
2016-09-05 13:46
เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการกีดกันและเลือกปฏิบัติหลังจากที่หน่วยงานบริการสุขภาพระดับท้องถิ่นในอังกฤษสั่งให้เลื่อนการผ่าตัดสำหรับคนไข้ที่มีน้ำหนักสูงกว่ามาตรฐานและสูบบุหรี่ในกรณีที่ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อรักษาอาการร้ายแรงถึงชีวิต โดยอ้างว่าเพื่อประหยัดงบประมาณ 5 ก.ย. 2559 ชอว์ ซอมเมอร์ส ศัลยแพทย์ผ่าตัดลดความอ้วนวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่บริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (NHS) กีดกันไม่ให้คนไข้ที่น้ำหนักเกินเข้ารับการผ่าตัดจนกว่าจะสามารถลดน้ำหนักได้ โดยบอกว่าเป็นการกีดกันเลือกปฏิบัติเทียบได้กับการเหยียดเชื้อชาติหรือศาสนา
Subscribe to NHS