NHS

ทีมสาธารณสุขอังกฤษคืนเหรียญเชิดชูวีรกรรมยับยั้งอีโบลาระบาดเพื่อประท้วงรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่กีดกันผู้อพยพไร้ใบอนุญาต-คนอยู่เกินวีซ่าจากบริการสาธารณสุข หนึ่งในทีมคืนเหรียญระบุ ระบบสวัสดิการกลายสภาพเป็น ตม. ไร้มนุษยธรรม ผู้ลี้ภัยสมัยนาซีเผย นโยบายกระทบการมีชีวิตรอดของผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย และกลุ่มคนด้อยโอกาส
2018-07-25 13:14