Non-binary

2018-12-04 01:02
เวทีความหลากหลายทางเพศ ตัวแทน 10 พรรคการเมืองร่วมแสดงความเห็น สนับสนุนนโยบายคู่ชีวิต 'พรรคเพื่อชาติ' ดันสมรสถูกกฎหมาย รับมรดก เซ็นตกลงยามเจ็บป่วย 'อนาคตใหม่' ชี้ต้องแก้ กม.แพ่งฯ ให้สุดทาง 'พรรคเกียน' เสนอ “เครื่องเพศศึกษา” เรียนรู้ความหลากหลายทางเพศ ภาพจากเฟสบุ๊กแฟนเพจ Prism Digital Magazine
2018-11-30 23:22
แกนนำกลุ่มเยาวชนขึ้นเวทีเรียกร้องความเท่าเทียมแก่กลุ่มความหลากหลายทางเพศ ย้ำการออกกฎหมายต้องผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและเป็นประชาธิปไตย ยันการเลือกปฏิบัติและการรังแกกลุ่มความหลากหลายทางเพศมีอยู่จริงในสังคม เสนอให้มองกันที่ความสามารถ พร้อมแถลงการณ์เรียกร้องรัฐให้สนับสนุนการสมรสและการสร้างครอบครัวอย่างหลากหลายและเท่าเทียมต่อทุกอัตลักษณ์ทางเพศ
2018-11-30 20:53
เครือข่ายกลุ่มหลากหลายทางเพศอภิปรายร่าง พ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต เปิดร่างฯฉบับอัมพวาโมเดลครบถ้วนกว่าตั้งแต่คำนิยาม ชี้ ร่างฯนี้กีดกันกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ ระบุต้องบรรจุสิทธิได้รับสวัสดิการสังคมและการรับบุตรบุญธรรม นักกฎหมายกล่าว ร่างฯนี้ทำให้ไม่สามารถปกป้องคุ้มครองคนที่รักได้ ด้านฝั่งผู้ร่าง พ.ร.บ. กล่าว ถ้าศึกษาแล้วไม่มีผลกระทบกับเด็กก็ให้สิทธิรับบุตรบุญธรรมได้
2018-05-31 15:02
ศาลในจังหวัดลิมบูร์กของเนเธอร์แลนด์ อนุญาตให้บุคคลชื่อลีออนน์กลับไปเปลี่ยนสูติบัตรของตัวเองให้กลายเป็น "ไม่กำหนดเพศ" (no determined sex) ได้เนื่องจากเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นชายหรือเป็นหญิง เรื่องนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับนอนไบนารีในเนเธอร์แลนด์ที่จะแผ้วถางไปสู่การแก้กฎหมายอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้ได้
2018-01-17 15:09
นอน-ไบนารี่ (Non-binary) คือคำนิยามทางเพศที่อาจยังไม่ค่อยคุ้นหูในสังคมไทยนัก เพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี้ เราอาจต้องทำความเข้าใจกับคำสองคำที่ต่างกันก่อนนั่นคือ สำนึกทางเพศ (Gender Identity) หมายถึง การที่เรามองตัวเองหรือสะท้อนตัวเองว่าเป็นเพศอะไร กับอีกคำหนึ่งคือ รสนิยมทางเพศ (Sexual Orientation) หมายถึง รูปแบบพื้นฐานของอารมณ์ ความใคร่ ความสนใจทางเพศต่อชาย หญิง หรือทั้งสองเพศ หรือเพศอื่น
Subscribe to Non-binary