opendream

ภาคประชาชนพร้อมเลือกตั้ง! เปิดตัว vote62 แพลตฟอร์มรายงานผลเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ ทวนปัญหาเลือกตั้ง 62 ผลคะแนนพลิกไปมา ตรวจสอบไม่ได้ ชวนประชาชนร่วมกันรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง 2566 แบบ Crowdsourcing
2023-03-18 13:32