P-Move

ผลที่ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาที่ดิน มีมติขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโฉนดชุมชนซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของ P-move นอกจากนั้นยังมีแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากมาตรการห้ามเผาของรัฐที่กระทบต่อการทำเกษตรของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย
2024-02-28 13:46
P-move เดินไปทำเนียบเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งรัดกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยและเร่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหามา รวมถึงเร่งเดินหน้าเรื่องโฉนดชุมนุม
2024-02-20 17:43
iLaw ย้ำทำไมการสมัครรับเลือกตั้ง ‘สว.’ ที่จะเริ่มในกลางปีนี้ ถึงสำคัญกับการสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ พร้อมอธิบายหลักการโดยคร่าวของ ระบบเลือกตั้ง ‘กลุ่มอาชีพ เลือกกันเอง’ ระบบเลือกตั้งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน 
2024-02-19 13:38
คุยกับพีมูฟ เรื่องความคืบหน้าข้อเรียกร้อง หลังมาปักหลักหน้าทำเนียบวันที่ 12 รอตั้ง คกก.อำนวยความยุติธรรมฯ แก้การเก็บภาษีโฉนดชุมชน พร้อมผลักดันธนาคารที่ดินและอัตราภาษีที่ดินก้าวหน้า กระจายที่ดินให้ประชาชนเข้าถึงได้
2024-02-18 03:28
'พีมูฟ' ยื่นหนังสือถึง 'ภูมิธรรม' เร่งเปิดประชุม ภายใน 13 ก.พ. 2567 เพื่อแก้ไขปัญหา 6 ประเด็นหลัก รวมโฉนดชุมชน พัฒนาสาธารณูปโภคให้ประชาชนในที่ดินรัฐ และเร่งรัดพิจารณา พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตชาติพันธุ์ ฉบับประชาชน
2024-02-08 15:44
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือพีมูฟ เผยเตรียมแถลงยกระดับการเคลื่อนไหว 9 โมงวันนี้ หลังเจรจา 'ภูมิธรรม' ล้มเหลว 'โฉนดชุมชน' ไร้แววเดินหน้า
2024-02-07 01:49
'พีมูฟ' ปักหลักหน้าทำเนียบวันแรกหลัง รัฐบาลส่ง 'สมคิด' และรองปลัดสำนักนายกฯ หารือ รับประสาน 'ภูมิธรรม' และ 'พัชรวาท' เปิดประชุมแก้ไขปัญหา 'พีมูฟ' ชาวบ้านยันไม่กลับจนกว่าจะได้ความชัดเจน
2024-02-05 22:11
ตำรวจ สน.ดุสิต สั่ง 'พีมูฟ' ย้ายพื้นที่ชุมนุมออกห่างหน้าทำเนียบรัฐบาล ไปหน้า UN ภายในเที่ยงวันนี้ (5 ก.พ. 2567) ผู้ชุมนุมยืนยันปักหลักการชุมนุมบริเวณประตู 4 ทำเนียบรัฐบาลต่อไป ไม่มีกำหนด จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายของการชุมนุมในครั้งนี้
2024-02-05 11:38
ครม.มีมติรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ P-Move ที่ภูมิธรรมเป็นประธานอยู่ไปดำเนินการตั้งอนุกรรมการ 7 ชุดเพื่อรับผิดชอบตามข้อเสนอของ P-Move และติดตามแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนใน 38 พื้นที่
2023-10-17 20:29
พีมูฟยุติการชุมนุมหลังได้ทำข้อตกลงร่วมในการแก้ไขปัญหากับรัฐบาล แต่จะยังติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงต่อไป หากไม่เป็นไปตามที่เจรจาพีมูฟยังพร้อมเคลื่อนไหวต่อไปและอาจจะชุมนุมยาวกว่าเดิม
2023-10-17 17:58
'พีมูฟ' จัดกิจกรรมค่ำคืนสุดท้ายของการปักหลักชุมนุม 15 คืน หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ เห็นชอบในหลักการและแนวทางการแก้ไขปัญหา และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่จะแต่งตั้งขึ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
2023-10-16 23:31
'สุรเชษฐ์' เจรจา 'พีมูฟ' ขอให้ย้ายกลับไปชุมนุมหน้า UN รอผลประชุม ครม.ดันนโยบาย 9 ด้าน วันที่ 10 ต.ค. 66 กลัวผู้ชุมนุมถูกฟ้อง พ.ร.บ. ชุมนุมฯ ยันไม่มีการสลาย ด้านผู้ชุมนุมปักหลักหน้าทำเนียบต่อจนกว่าจะมีความชัดจน
2023-10-04 21:34
"พร้อมอยู่ยาว และต้องมีหลักประกันชัดเจน" ผู้ชุมนุม 'พีมูฟ' ปักหลักหน้าทำเนียบ ยื่นข้อเสนอถึง ครม. เศรษฐา เปิดการเจรจา และมีมติเห็นชอบดันนโยบาย 9 ด้านลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ขัดขวางการชุมนุม ด้าน ตร.แจ้งผู้ชุมนุมให้กลับไปชุมนุมหน้า UN ภายใน 13.00 น. วันนี้  
2023-10-03 13:56
ชาวชาติพันธุ์คนรุ่นใหม่แม่ฮ่องสอนจี้ถามนายอำเภอสบเมย-อบต. แม่สวด ถามความคืบหน้าพัฒนาระบบไฟฟ้า พร้อมติดตามเรื่องภายใน 15 วัน ด้านนายอำเภอ ไม่นิ่งนอนใจ รับดำเนินการแล้ว ย้ำปีนี้มีไฟฟ้าใช้
2023-08-03 15:26
พีมูฟแถลง ‘ชูข้าวต้มมัด-โลโก้ 8 พรรคร่วม’ ย้ำ 8 พรรคฝั่งประชาธิปไตยรักกันมั่น เคารพเสียงประชาชน ยันรอได้ 10 เดือนปิดสวิตช์ สว. พร้อมดันร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ
2023-07-25 17:48
บันทึกถ่ายทอดสดการสนทนากับ ธีรเนตร ไชยสุวรรณ เลขาธิการขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) ทำความเข้าใจข้อเสนอเชิงนโยบาย 5 ด้าน จำนวน 19 นโยบาย ของ P-Move
2023-04-05 02:37

Pages