podcast

นอกจากการบังคับใช้กฎหมายปิดปากเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการนำเสนอข่าวที่กระทบความมั่นคงของรัฐแล้วนั้น ยังมีการดำเนินการด้วยความรุนแรงต่าง ๆ จนกลายเป็นการคุกคามสื่อ โดยเฉพาะการทำร้ายหรือจับกุมสื่อในพื้นที่ชุมนุม รวมถึงการติดตามข่มขู่ทั้งสื่อและแหล่งข่าว
2023-06-16 16:19
ทบทวนปัญหาตัวบทกฎหมายและการบังคับใช้ที่จำกัดเพดานการนำเสนอเนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อนของสื่อ
2023-06-15 18:54
สิ่งที่ยังคงขาดไปในสนามข่าวคือการรายงานข่าวเชิงลึก หรือการรายงานสืบสวนที่ใช้ทรัพยากรมาก และมีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม เพราะไม่ว่าอย่างไร การอยู่รอดให้ได้ในตลาดย่อมมีความสำคัญเป็นลำดับแรก ไม่เว้นแม้แต่แวดวงข่าวสาร
2023-06-07 13:02

Pages