อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 59 นาที ที่ผ่านมา

Silence of the Lamp

2012-04-25 15:07
  ประวัติสภาการหนังสือพิมพ์อังกฤษ: 59 ปีของการเปลี่ยนรูปแปลงร่าง สภาการหนังสือพิมพ์อังกฤษ (The Press Council) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1953 จากการรวมตัวของนักหนังสือพิมพ์ เพื่อให้เป็นองค์กรวิชาชีพสื่อที่ช่วยกำกับดูแลสื่อสิ่งพิมพ์ของอังกฤษให้ดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน
2012-04-11 11:57
ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ของอังกฤษ (The Press Complaints Commission: PCC) ได้ประกาศยุบองค์กรลง โดย Lord Hunt ประธาน PCC ให้คำอธิบายกับการประกาศยุบสภาการหนังสือพิมพ์อังกฤษว่า เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้สื่อได้มีเวลาทบทวนไตร่ตรองบทบาทในอดีตที่ผ่านมา และเพื่อโอกาสในการเรียกความมั่นใจของสาธารณชนต่อสื่อกลับคืนมา ทั้งนี้ คณะกรรมการสภาฯมีมติเอกฉันท์ในหลักการที่จะแปลงรูป PCC หลังช่วงเปลี่ยนผ่านไปเป็นองค์กรใหม่ที่จะสามารถกำกับดูแลการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้รับการยอมรับจากสาธารณชน
2010-09-15 19:09
1) คุณคิดว่าสื่อฝ่ายตรงข้าม (ไม่ว่าเหลืองหรือแดง) ควรถูกปิดหรือไม่ ก. ควรถูกปิด เพราะความเห็นไม่ถูกต้องและรับไม่ได้ ข. ควรถูกปิด เพราะเขาคิดต่างจากเรา ค. ปิดหรือไม่ ไม่สน ขอสื่อฝ่ายกูพวกกูอยู่ต่อไปได้ก็พอ ง. ไม่ควร เพราะเป็นการละเมิดสิทธิในการแสดงออกขั้นพื้นฐาน
2010-04-02 00:56
แม้ว่าเวลาสามสัปดาห์ที่กลุ่มคนเสื้อแดง นปช. มาชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพฯ อาจไม่ได้ยาวนานเท่าไรนัก แต่มันก็เพียงพอที่จะให้โอกาสสื่อกระแสหลักจำนวนไม่น้อย มัวเมากับการให้พื้นที่ดูถูกคนจน คนมีการศึกษาน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในกลุ่มคนเสื้อแดง ในหน้ากระดาษสื่อเหล่านั้น สื่อเหล่านี้มองว่าคนเสื้อแดงโง่ ไม่บรรลุวุฒิภาวะทางประชาธิปไตย และนิยมชมชอบความรุนแรง จะว่าไปแล้วข้อความดูถูกเหล่านี้หากเอามารวมกันก็คงจะพิมพ์เป็นหนังสือเล่มหนาได้หนึ่งเล่มทีเดียว
2009-09-09 13:05
บทแปลชิ้นนี้ขออุทิศให้กับ 1.การแทรกแซงสื่อ กรณี จอม เพชรประดับ กับการสัมภาษณ์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552 2.ความเงียบของสมาคมวิชาชีพสื่อทุกองค์กร 3.ความเงียบของนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนทุกคน
2009-06-29 00:27
   อ้างอิงจาก หนังสือ "คู่มือการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง" http://tinyurl.com/ng6xp8 และ
2007-01-30 02:37
"จักรกฤษณ์ ควรพจน์" อาจารย์กฎหมายจากวูลลองกอง ออสเตรเลีย จะอธิบายว่า มาตรการบังคับใช้สิทธิผลิตยาติดสิทธิบัตรที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่งประกาศใช้ไปใหม่หมาดท่ามกลางแรงเสียดทานของอุตสาหกรรมยานั้นจำเป็นอย่างไร ที่ผ่านมาทำไมไม่ใช้ และประเทศอื่นเขาใช้กันไปถึงไหน
Subscribe to Silence of the Lamp