SLAPP

2018-12-04 17:57
มติ สนช. เห็นชอบ พ.ร.บ. แก้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ศาลยกฟ้องการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตโดยราษฎร และผู้ฝ่าฝืนคำสั่ง คำพิพากษาศาลในคดีอื่นที่ถึงที่สุดได้ สมาชิก สนช. ผู้ยื่นแก้ไขระบุ คนที่หนีคดี ไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมย่อมไม่ได้รับการคุ้มครอง ไม่เพียงทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ แต่หมายถึงทุกคน ที่ปรึกษา กก.นักนิติศาสตร์สากล มองเป็นกฎหมายต้านฟ้องปิดปาก
2018-12-03 13:25
เลื่อนไต่สวนมูลฟ้องกรณีบริษัทธรรมเกษตร จำกัด ฟ้องหมิ่นประมาทอาญา นาน วิน อดีตลูกจ้างพม่าในสังกัด สุธารี วรรณศิริ อดีตนักสิทธิมนุษยชนของฟอร์ติฟาย ไรท์ กรณีชี้ปมการละเมิดแรงงานและเผยแพร่วิดีโอในโซเชียลมีเดีย เหตุมีรายละเอียดที่ทนายจำเลยต้องศึกษามาก องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน 16 องค์กร ออกแถลงการณ์ร่วมขอให้ยุติดำเนินคดี ให้ทางการไทยป้องกันการฟ้องปิดปาก
2018-11-26 22:23
เวทีแอมเนสตี้ฯ คุยปัญหา-ทางออกเมื่อนักสิทธิมนุษยชนถูกคุกคาม ก้าวแรกของการแก้ปัญหาคือยอมรับความจริง จากนั้นสร้างการมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนะจากเวทีต่างประเทศไม่คืบ กระบวนการยุติธรรมถูกใช้คุกคามนักสิทธิฯ มากขึ้น มองวิกฤตเป็นโอกาส ใช้กระบวนการศาลแพร่คดีฟ้องกลั่นแกล้งสู่สาธารณะ หนุนสร้างความรู้กระบวนการบกพร่อง
2018-05-30 15:54
เวทีเสวนา "ฟ้องคดีปิดปาก" ส.รัตนมณี พลกล้า นักกฎหมายสิทธิยกกรณีเอกชน "เหมืองแร่เมืองเลย" ฟ้องคดีชาวบ้านหวังสร้างภาระทางคดีให้ยุ่งยาก เพื่อนำมาต่อรองเรื่องอื่น นอกจากนี้ในระยะหลังยังพบการใช้ "พ.ร.บ.ชุมนุม" เพื่อขวางชาวบ้านร้องเรียน ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ชี้การฟ้องคดีปิดปากกลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจทั้งในทางกฎหมาย อำนาจเงิน และอำนาจรัฐ
2018-05-18 18:17
คณะผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติระบุ กังวลการใช้กฎหมายฟ้องปิดปากนักปกป้องสิทธิฯ หวั่นลดทอนความชอบธรรมการทำงานปกป้องสิทธิมนุษยชน แนะรัฐบาลปรับปรุงกฎหมายและวิธีพิจารณาความแพ่ง อาญา ป้องกันบริษัทเอกชนใช้หมิ่นประมาทในทางที่ผิด กลาง: อานดี้ ฮอลล์ (แฟ้มภาพ: 29 ต.ค. 57)
2018-04-25 00:01
  เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “SLAPP LAW : ปฏิบัติการปิดปากคนด้วยกฎหมาย”[1] ขึ้น โดยมีวิทยากรทั้งที่เป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัย ทนายความที่ทำงานด้านสิทธิชุมชน รวมถึงนักปกป้องสิทธิชุมชนซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาจากการปกป้องฐานทรัพยากรของชุมชนเข้าร่วมการเสวนา ผู้เขียนเห็นว่าเนื้อหาของการเสวนามีประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าวของสังคมไทย จึงขอสรุปสาระสำคัญของการเสวนามาบอกเล่าให้ท่านผู้อ่านได้รับฟังกันในที่นี้ด้วย 
2018-02-10 03:10
กสม. ร่วมจัดวงถกบเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิฯ นักวิชาการกฎหมายชี้ปัญหาสำคัญในปัจจุบันภาคธุรกิจมักงัดกลยุทธ์ฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อปิดปากในการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ  
2017-11-16 00:53
  ความหมายและขอบเขตการฟ้องร้องดำเนินคดีในลักษณะ SLAPPs ภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประเทศไทยมีอัตราการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะวิธีการดำเนินคดีโดยรัฐเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการต่อต้านและการวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของรัฐบาล คสช.ที่ยึดอำนาจการปกครองด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยอ้างว่ามีความจำเป็นต้องขจัดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และปราบปรามผู้ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
Subscribe to SLAPP