อัพเดทล่าสุดเมื่อ 4 ชั่วโมง 45 นาที ที่ผ่านมา

Stanford Prison Experiment

2018-09-09 16:42
"คนดีๆ กลายเป็นคนเลวร้ายและกดขี่ไปได้อย่างไร" "เราเรียนรู้อะไรจาก Stanford Prison Experiment 1971 และ Milgram Experiment 1961" "ประชาธิปไตยไทยล้มเหลวส่วนหนึ่งมาจากโซตัสหรือไม่" "ทำให้ประชาธิปไตยไทยประสบความสำเร็จ ด้วยการเริ่มต้นเคารพสิทธิมนุษยชน และยอมรับหลักความเสมอภาค" ฯลฯ
2017-11-26 16:29
ทุกที่ผมได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการฝึกทหาร การซ่อม หรือการรับน้องที่เลยเถิด จะทำให้ผมนึกถึงการทดลองทางจิตวิทยาอันนี้ขึ้นมาทุกครั้ง ครั้งแรกที่ผมได้ยินเรื่องการทดลองนี้ มันทำให้ผมมีมุมมองที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับตัวเองโดยสิ้นเชิง และผมมีความเชื่อว่าคนเราทุกคนควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับผลของการทดลองนี้ โดยเฉพาะในบุคคลที่กำลังจะมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเช่นการรับน้องในมหาวิทยาลัย
Subscribe to Stanford Prison Experiment