The Third Council Speaks

เวทีสภาที่ 3 ชี้นโยบายรัฐผิดพลาดทำ กฟผ. แบกรับหนี้แสนล้าน เหตุคาดการณ์การใช้ไฟไม่สมเหตุผล เอื้อเอกชนผลิตเพราะได้ราคาสูง ทำกำลังสำรองไฟฟ้าล้นเกิน ถึง 50 % ประชาชนแบกรับค่า ft แนะหยุดโรงไฟฟ้าเอกชน คุมราคาซื้อที่ 4 บาทต่อหน่วย พร้อมทบทวนแผน PDP
2023-03-25 15:34
เสวนาสภาที่ 3 เสนอวิธีจัดการปัญหาที่ดิน 'เขากระโดง' ย้ำศาลฎีกา-ปปช.ตัดสินแล้ว จี้ รฟท.ฟ้องกรมที่ดินยึดคืนมา ก่อนปล่อยเช่าให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
2023-03-18 10:14