This Kind of Love

2016-10-11 19:00
ในวาระ 40 ปี 6 ตุลา เทศกาลภาพยนตร์การเมือง มธ. จัดฉายภาพยนตร์สารคดี This Kind of Love เล่าถึงการต่อสู้ผ่าน ‘อ่อง เมียว มิน’ น.ศ.ชาวพม่าเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ประเทศมีประชาธิปไตยและความเสมอภาค
2015-08-08 18:22
เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน 2015 วันแรก คุยหลังฉายหนัง "This Kind of Love" อดีตนักศึกษารุ่น 88 จากพม่า เตือนว่ายังมี "นักโทษการเมืองโฉมใหม่" ในพม่า โดยเป็นชาวบ้าน-นักศึกษา ที่ถูกจองจำเพียงเพราะเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐาน ขณะเดียวกันยังหวังเห็นพม่าเป็นสหพันธรัฐนิยม-มีวัฒนธรรมไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อการอยู่ร่วมกันของคนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า
Subscribe to This Kind of Love