อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 19 นาที ที่ผ่านมา

Tyrell Haberkorn

2011-10-26 08:29
เว็บไซต์ 'นิวแมนดาลา' ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ที่นำเสนอประเด็นทางสังคม การเมือง วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป ได้นำเสนอตอนสุดท้ายของวีดีโอชุด 'ชาติ ศาสน์ กษัตริย์' ซึ่งเป็นการอภิปรายในหัวข้อ 'พระมหากษัตริย์' กับอนาคตการเมืองไทย 
2011-07-24 11:59
อภิปราย “ประวัติศาสตร์ความรุนแรงของรัฐไทย ตั้งแต่ 2475 - ปัจจุบัน: คำถาม กรอบคิด และปัญหา” โดย Tyrell Haberkorn แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ที่คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ Tyrell Haberkorn อภิปราย \ประวัติศาสตร์ความรุนแรงของรัฐไทย ตั้งแต่ 2475 - ปัจจุบัน: คำถาม กรอบคิด และปัญหา\" [ตอนที่ 1] Tyrell Haberkorn อภิปราย \"ประวัติศาสตร์ความรุนแรงของรัฐไทย ตั้งแต่ 2475 - ปัจจุบัน: คำถาม กรอบคิด และปัญหา\" [ตอนที่ 2] Tyrell Haberkorn อภิปราย \"ประวัติศาสตร์ความรุนแรงของรัฐไทย ตั้งแต่ 2475 - ปัจจุบัน: คำถาม กรอบคิด และปัญหา\" [ตอนที่ 3] Tyrell Haberkorn อภิปราย \"ประวัติศาสตร์ความรุนแรงของรัฐไทย

Pages

Subscribe to Tyrell Haberkorn