UNGA78

นายกไทย-มาเลเซีย ถกประเด็นผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย พร้อมแก้ไขสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2023-09-22 10:17