อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 นาที 25 วินาที ที่ผ่านมา

Universal Periodic Review

2016-05-12 17:30
ฮิวแมนไรท์วอทช์แถลงเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2559 กรณีรัฐบาลไทยให้คำมั่นต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ที่อ้างวารัฐบาลไทยเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและจะคืนประเทศสู่ประชาธิปไตยนั้น ช่างเป็นคำพูดที่แทบจะไร้ความหมายและแสดงให้เห็นถึง "ความมือถือสากปากถือศีล" ของรัฐบาลเผด็จการทหาร
2012-03-16 17:54
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 55 ที่ผ่านมาแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์เสียใจต่อการที่ประเทศไทยปฏิเสธข้อเสนอแนะให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในการรับรองผลการทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยตามกลไก Universal Periodic โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ ... แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล แถลงการณ์ AI Index: ASA 39/002/2012 15 มีนาคม 2555 ประเทศไทย: แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเสียใจต่อการที่ประเทศไทยปฏิเสธข้อเสนอแนะให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตของ
2011-09-27 04:24
พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ อกนิษฐ์ หอรัตนคุณ เมื่อเวลา 13.30 น.–16.00 น.
2011-09-12 19:21
ตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยอมรับ ประเทศไทยประสบปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนหลายด้าน รวมถึงเสรีภาพในการแสดงออก ชี้กฎหมายหมิ่นฯ ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ด้านสหประชาชาติเผย จะจัดหาคู่มือเรื่องมาตรฐานสากลของเสรีภาพในการแสดงออกให้หน่วยงานราชการไทยเพื่อให้เข้าใจความหมายตรงกัน 12 ก.ย. 54 เมื่อเวลา 9.00 น.
2011-08-11 11:40
เครือข่ายภาคประชาสังคม เปิดตัวรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่รัฐบาลไทยต้องนำเสนอต่อสหประชาชาติ พร้อมเรียกร้องให้รบ.
Subscribe to Universal Periodic Review