Voice TV

'ศิริกัญญา' ร้อง Voice TV ขอให้มีการแก้ไขปรับปรุง กรณีที่มีการระบุแคปชั่น "#ศิริกัญญา ไม่สนประโยชน์ชาติ ขวางรัฐบาลเดินหน้า "แลนด์บริดจ์" อ้างไม่จำเป็น-ทับซ้อนผลประโยชน์สิงคโปร์ ทั้งที่โครงการนี้คนไทยได้ประโยชน์" และ "ห่วงสิงคโปร์มากกว่าไทย?" ชี้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงจากที่พูด
2024-01-07 13:28

Pages