We The People

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมา นักกิจกรรมเชียงใหม่จัดกิจกรรม 'ยืนหยุดทรราช' อย่างต่อเนื่อง นัดกันทำกิจกรรมเรียกร้องเร่งรัดการทำงานของ กกต. 14 มิ.ย. นี้
2023-06-11 09:29
นักกิจกรรมเชียงใหม่ 'ยืนหยุดทรราช' สัปดาห์ที่ 50 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา เรียกร้องสิทธิประกันตัวนักโทษการเมือง
2023-05-28 12:51
นักกิจกรรมเชียงใหม่จัดกิจกรรมยืนหยุดทรราชต่อหลังเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา เรียกร้องสิทธิประกันตัวให้แก่นักโทษทางการเมืองในเรือนจำ ทวงถามการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และปฏิรูปเรือนจำ
2023-05-21 13:54