Work from Home

ช่วงการล็อกดาวน์ในห้วงการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกเกิดการอพยพเคลื่อนย้ายของผู้คนจำนวนมากกลับไปเมืองรองหรือชนบท  ในกรณีของไทยภาคเกษตรไม่สามารถดูดซับคนตกงานได้อย่างยุค 2540 และด้วยการช่องว่างระหว่างเมืองใหญ่และต่างจังหวัดยังห่างกันมาก หลายเสียงจึงบอกว่าการย้ายกลับไปสร้างเนื้อสร้างตัวในต่างจังหวัดนั้นไม่ใช่เรื่องสวยหรูอย่างที่ถูกนำเสนอตามหน้าสื่อ
2023-03-26 08:24