อัพเดทล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมง 34 นาที ที่ผ่านมา

วัฒนธรรม / บันเทิง

2010-10-28 22:13
บ่สูญแสงสูรย์ผ่าว           อาบพื้น พิภพเอย บ่สิ้นดาราพราย              พรากฟ้า ความหวังยังอาจคืน        มิคลาด ย่อมจักเผยมิช้า               จนชัด    ถนัดเห็น   ฟ้าบ่ครองฟากฟ้า            อยู่ผืน เดิมเดียว คนแหละคนที่ยืน            หยัดนิ่ง จักปลิดฟ้าหากฝืน           จักฟาด ย่อยแหละยับดับทิ้ง         ทาบพื้น สามัญ      คราวนี้คนบ่ค้อม             ยอมทน แล้วเวย! คนจักยืนผงาดงึม           อกท้า เพราะคนย่อมเป็นคน       ใช่ทาส มืออันไกรฉกาจคว้า         หักคว่ำ แอกคน  
2010-10-27 11:37
ผู้เขียนเริ่มต้นตั้งใจเขียนงานขนาดไม่ยาวชิ้นนี้ โดยภาพร่างของความคิดเกี่ยวโยงปัญหาของทหาร เช่น ปฏิรูปกองทัพเลิกเกณฑ์ทหารไปรัฐประหาร หรือเกณฑ์ไปฆ่าคนเหมือนเกณฑ์ไพ่รพลในอดีต และปฏิรูปสื่อเกี่ยวโยงทหาร กรณี ททบ.5 เป็นต้น แต่ว่าผู้เขียนโดยส่วนตัวประสบขีดจำกัดของเวลา หน้าที่การงาน จึงต้องกระชับพื้นที่การเขียนให้ชัดเจนง่ายๆ เพราะว่า ผู้เขียนวิเคราะห์รูปปั้นลุงนวมทอง โดยผู้เขียนคิดปรับชื่อบทความขนาดยาว คือ รูปปั้นล
2010-10-27 01:22
ที่โรงละครภัทราวดีเธียเตอร์ เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2553 โครงการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการแสวงประโยชน์และการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Save the Children UK’s สถาบันการละครศึกษาแห่งประเทศฟิลิปปินส์ the Philippine Educational Theater Association’s (PETA) ร่วมกันจัดงานการแสดงศิลปะละครระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์และการอพยพย้ายถิ่นในเด็กระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ The Mekong Performing Arts Laboratory โดยมีคณะละครจาก 6 ประเทศลุ่มน้ำโขงอาทิ พม่า กัมพูชา ลาว และไทย เข้าร่วมเปิดการแสดงละครในครั้งนี้
2010-10-24 17:35
                                                             ฟ้าสูง ดินต่ำ คำคน                      แค้นข้น คำข้าว มิกลืนได้                      มืดดำ  ข้าวตอก ดอกไม้                      ชดใช้ เท่าไหร่ ไม่เคยพอ  
2010-10-24 14:31
    1 นี่คือ  น้ำตา  ผู้ตกตาย โหยไห้ร่ำ ชำระ ชะล้างฟ้า ฝนควบแน่น แค้นเคือง เมืองมารยา เปื่อยจอมปลวกขัตติยะปราสาททราย 2 เจ็บจดจำ  มิยอมไป  ปรโลก สะอิดสะเอียน สกปรก  ผู้เป็นใหญ่ โศกโสมม  โกสินทร์  นครไทย ผีเสื้อไพร่หลาวหลวง  ทางชีวิต !  3 โลกอาเพท  กู่นาม  ความเป็นธรรม ยิน อนันตริยกรรม อำมหิต เรียกรวมเหล่า  คนทุกข์ทั่วสารทิศ สะสางชนอภิสิทธิ์...สุดสะอาด
2010-10-22 02:58
(20 ต.ค. 53) ในโอกาสครบรอบ 17 ปี พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยและมูลนิธิฟรีดริคเอแบร์ท ร่วมจัดเสวนาเรื่องบทบาทพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยต่อสังคม...จะก้าวไปทางไหน?
2010-10-20 09:33
1. ไม่พึงคลั่งไคล้บูชา หรือ ยึดมั่นแน่นหนาในหลักธรรม พระคัมภีร์ ทฤษฎี บุคคล หรือ ความเชื่อ แม้แต่ที่มีในพุทธศาสนา เพราะระบบคิดทางพุทธเป็นเพียงอุบายวิธี หาได้เป็นความจริงสัมบูรณ์ไม่  
2010-10-15 07:58
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่ใช้สื่อใหม่เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน พูดถึงการต่อสู้ทางการเมืองผ่านโลกออนไลน์ว่า คือเนื้อเดียวกันกับโลกออฟไลน์ และอินเทอร์เน็ตคือป่าออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มีการต่อสู้ ซุ่มโจมตีทุกรูปแบบ

Pages