อัพเดทล่าสุดเมื่อ 5 ชั่วโมง 6 นาที ที่ผ่านมา

วัฒนธรรม / บันเทิง

2018-08-05 21:22
ถ้าจะทรยศคิดคดขยี้พวกปีศาจ                  พลังอำนาจบาตรใหญ่ให้ฉิบหาย เปิดเผยข้อมูลไปให้คลี่คลาย                            ผองโจรร้ายกาลีมีแผนใด สมคบคิดปล้นกลางแดดอันแผดเปรี้ยง     เคยพอเพียงกับแสงดาวพราวเหนือใต้ ในครั้งนี้ที่มีแผนแก่นแกนใน                      ผองโจรใช้เครือข่ายเป็นสายโยง   โจรวางสายไว้หลายฉากลากมาเชื่อม           สร้างความเสื่อมให้เห็นเป็นโขยง
2018-08-04 15:07
มรภ.เชียงราย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย แก่ “พิบูลศักดิ์ ละครพล” นักเขียน ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปีล่าสุด ซึ่งเคยเป็นครูในหุบเขา และถือว่าเป็นผู้ใช้ภาษาในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี ทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น บทกวี บทเพลง รวมไปถึงความเรียงอื่น ๆ
2018-08-03 19:25
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ประกาศให้โทษประหารชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้  'วาติกัน' จะทำให้ทุกประเทศเลิกการใช้โทษนี้ 'กษิต ภิรมย์' ระบุน่าดีใจที่ 2 ศาสนาหลักของโลก ไปในทิศทางเดียวกันละเว้นในการที่จะเอาชีวิตมนุษย์  หวังว่าประเทศไทยจะมีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายในอนาคตด้วย
2018-08-03 00:33
อินทร์,พรหม ยักษ์,ยมไม่ก้มกราบมนุษย์หยาบ,พาล,สันดานชั่วแต่มนุษย์ด้วยกันที่หวั่นกลัวก้มหัวให้เหลิงเล่นเป็นเทวดา สวามิภักดิ์นักษัตร มัดตราสังข์เหวบูชายัณฑ์คลั่งดังอรรถกถาคลื่นธูป,เทียนอธรรมย่ำบีฑาไห้หาทั้งความคิดจิตวิญญาณ เลือด - ยศ หยดหญ้ายาตราตกตระหนกจตุสดมภ์,ตรมหย่อมย่านย้อมมหาวิหารสิ้นทุกดินดานเหลือทานแรงฉุดหยุดโมงยาม
2018-08-03 00:15
ผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับศิลปินละครโรงเล็ก รวมถึงศิลปินร่วมสมัยแบบอื่นๆ ในระยะเวลาสั้นๆ ถึงตอนนี้น่าจะมีอายุที่จริงจังเพียงหนึ่งปี หากคุณมาจากแวดวงศิลปะ และในบทที่แล้วคุณรู้สึกเหมือนกำลังอ่านปัญหาของคนอื่น ในบทนี้น้ำเสียงของผมคงจะกลายเป็นคนอื่นที่กำลังเขียนถึงเรื่องของคุณ นี่คงเป็นผีตัวที่ผมเห็นในบ้านของคุณ ไม่รู้คุณเห็นเป็นอื่นไหม
2018-08-03 00:01
ที่มาภาพ: http://sinchaichao.blogspot.com/2015/06/secular-state.html มิตรสหายท่านหนึ่งถามผมในวงเสวนาว่า “เราจะสร้างประชาธิปไตยโดยไม่แตะประเด็นศาสนาเลยได้หรือไม่” ผมตอบว่า “ไม่” ด้วยเวลาจำกัด จึงให้เหตุผลไปสั้นๆ ขอขยายต่อในบทความนี้
2018-08-02 08:29
ปรัชญาการเมือง (Polities) การเมืองเป็นกิจกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีผลต่อสังคมส่วนรวมด้วยความยินยอมของสังคมนั้นๆ จากการศึกษาปรัชญาการเมืองของบรรดานักปราชญ์ทางการเมือง เช่น อริสโตเติล เพลโต หรือนักปรัชญาต่างๆ สรุปได้ว่าการเมืองเป็นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม โดยให้คุณค่าต่อการให้การศึกษาอย่างมาก การเมืองเป็นวิถีชีวิต ทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องกับการเมือง
2018-08-01 18:35
บทหนัง ‘สัตว์ประหลาด’ จะขอระดมทุนเพื่อทำเป็นหนังสือโดย ‘FILMVIRUS’ ชวนคุยกับ บ.ก. ‘วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา’ เล่าถึงหนังสือที่จะฉายทุกรายละเอียดเบื้องหลังหนังร่วมด้วยลูกเล่นจากงานเขียนล้อเคียงกับบริบทในยุคนั้น ที่เขาเห็นว่า“สำหรับเรามันเป็นหนังที่เหมือนฝันมากที่สุดเรื่องหนึ่ง การได้มองเห็นภาพร่างของความฝัน มันเลยงดงามมาก”

Pages