ฐานข้อมูลประชาไท: คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ความผิดตาม "มาตรา 112" ของประมวลกฎหมายอาญา หรือที่เราเรียกกันว่า "หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" กำลังเป็นข้อถกเถียงใหญ่อีกวาระหนึ่งในสังคมไทย พร้อมๆ กับคดีความที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง "ประชาไท" รวบรวมข่าวสาร ความเคลื่อนไหว รวมทั้งบทความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ เพื่อให้เป็นคลังข้อมูลแก่ผู้สนใจ และสะดวกในการค้นหา