บริจาคเงินสนับสนุนประชาไท ผ่านช่องทางเว็บไซต์ Paysbuy

Support Prachatai: Transfer money via PaysBuy

 

สนับสนุนประชาไทโดยการโอนเงินผ่านบริการเว็บไซต์ Paysbuy โดยสามารถเลือกหักได้จากบัตรเครดิตโดยตรง (รองรับบัตร Visa และ JCB) หรือหักจากบัญชีในเว็บไซต์ Paysbuy ก็ได้
You can directly make an online payment via PaysBuy with payment options: credit card (Visa and JCB) or PaysBuy account

จำนวนเงินสนับสนุน / Please state amount : บาท / Baht


ระบบความปลอดภัยของ PAYSBUY
เว็บไซต์ PAYSBUY ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลด้วยระบบ Secure Socket Layer (SSL 128 bits) ร่วมกับเทคโนโลยีทันสมัยอื่นๆ ในการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการ ซึ่งทำให้ระบบของเรามีระดับความปลอดภัยของข้อมูลสูงเทียบเท่ากับระบบธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำทั่วไป นอกจากนั้น เรายังให้คุณมั่นใจในการใช้บัตรเครดิตได้มากยิ่งขึ้น ด้วย Verified by VISA และ MasterCard SecureCode

PaysBuy Security
PaysBuy uses Secure Sockets Layer (SSL), a highly secured encryption protocol to protect data connection with the key size of 128 bit, ensuring safety of data transmission between customers and banks. Therefore, the technology is widely accepted and used even among leading financial institutions around the world. In addition, PaysBuy enhances security for VISA and MasterCard holders with Verified by VISA (VbV) and MasterCard SecureCode (MCSC).