อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 8 นาที ที่ผ่านมา

เศรษฐกิจ

2009-06-30 01:36
นอกจากกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ของจีนที่ดูเหมือนจะเป็นเสือกระดาษ เมื่อนายจ้างสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจ้างได้แล้ว กฎหมายล้มละลายที่รัฐบาลจีนออกมาเพื่อปฏิรูประบบตลาดก็ดูเหมือนไม่มีประสิทธิภาพเช่นกัน เพราะให้ความสำคัญกับเจ้าหนี้ของนายจ้างมากกว่าแรงงาน ปัญหาล่าสุดก็คือการหนีออกนอกประเทศของนายทุนต่างชาติจากวิกฤตเศรษฐกิจ ทิ้งแรงงานไว้เบื้องหลัง  
2009-06-29 03:08
“อภิสิทธิ์” ย้ำไม่มีนโยบายแปรรูป ร.ฟ.ท.ให้เอกชน ชี้เป็นเพียงปรับระบบการบริหารจัดการ ช่วยให้ฐานะรถไฟดีขึ้น ประธานสหภาพการรถไฟฯ ค้านแผนปรับโครงสร้างและตั้งบริษัทลูก ระบุเป็นการ "ฮุบกิจการ" โอนถ่ายให้บริษัทลูก พร้อมเสนอ 8 แนวทางปฏิรูป ด้านนักวิชาการชี้ ชะลอแผนฟื้นฟูยิ่งทำให้การรถไฟฯขาดทุนหนัก แนะเคลียร์สหภาพและตั้งกรรมการกำกับให้เกิดธรรมาภิบาล รวมถึงฟังความเห็นประชาชนว่าจะให้แปรรูปหรือไม่
2009-06-27 21:25
ปกติแล้วการเรียกร้องเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง มักจะกระทำโดยฝ่ายแรงงานเนื่องจากความต้องการปรับปรุงสภาพการจ้างให้เหมาะสมกับการดำรงชีพอย่างมีคุณภาพของแรงงาน แต่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจบ่อยครั้งที่จะเห็นนายจ้างยื่นขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเสียเอง โดยอ้างความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจ  
2009-06-26 03:55
ครั้งหนึ่ง ‘พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์’ ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของการเกิด“พื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ชายแดนในภาคเหนือ” ของรัฐไทยสมัยใหม่ ผ่านมิติทางชาติพันธุ์บนเศรษฐศาสตร์การเมือง และภูมิรัฐศาสตร์ของรัฐอาณานิคมแห่งสยาม จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
2009-06-24 20:54
24 มิ.ย. 52 - ที่โรงแรมสยามซิตี้ มีการสัมนาหัวข้อ ความสัมพันธ์ไทยกับเพื่อนบ้านจัดโดยศูนย์ความมั่นคงศึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.), สถาบันการข่าวกรองและสำนักงานเลขานุการคณะที่ปรึกษาการข่าว, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และโครงการความมั่นคงศึกษา (สกว.) ซึ่งจัดเป็นเกียรติแด่ นายปิยะวัฒน์ บุญ-หลง ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2009-06-23 19:01
ในขณะนี้รัฐบาลกำลังมีนโยบายเกี่ยวกับภาษีทรัพย์สิน ซึ่งจะเรียกเก็บเป็นรายปีจากมูลค่าของทรัพย์สินโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อใช้ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค นอกจากนี้รัฐบาลยังเคยประกาศแนวคิดเกี่ยวกับภาษีมรดก ซี่งสร้างความหวาดวิตกให้กับเจ้าของทรัพย์สินที่มีรายได้สูงเป็นอย่างมาก ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย จึงได้สำรวจความเห็นของผู้รู้จากทั่วโลกเกี่ยวกับระบบภาษีมรดก มาเพื่อประกอบความเข้าใจของทุกฝ่าย
2009-06-23 18:16
เราเคยสงสัยและตั้งคำถามเสมอมาว่า ทำไมราคาน้ำมันสำเร็จรูป (รวมทั้งราคายางพารา) ในภูมิภาคเอเซียจึงถูกกำหนดจากประเทศสิงคโปร์   คำตอบส่วนหนึ่งก็เพราะว่าประเทศสิงคโปร์สามารถกลั่นน้ำมันได้เท่าๆ กับประเทศไทยนี่แหละ แต่ประเทศสิงคโปร์บริโภคเพียงนิดเดียวเมื่อเทียบกับประเทศไทย จึงสามารถส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปได้มากกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ยังมีเหตุผลด้านการจัดการที่มีประสิทธิภาพมาประกอบด้วย  
2009-06-23 02:27
นายกฯ หวั่น พ.ร.ก.กู้ คว่ำอีก รีบกลับจากสิงคโปร์แจงวุฒิฯ

Pages