อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 12 นาที ที่ผ่านมา

เศรษฐกิจ

2009-06-09 01:23
นโยบายสาธารณะคืออะไร คงเป็นคำถามแรกที่ต้องให้ความกระจ่าง นโยบายสาธารณะที่กำลังจะพูดถึง คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือดำเนินกิจการใดๆ ซึ่งเป็นประโยชน์หรือมีผลต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาฝุ่นละองและควันพิษในเขตพระนครหรือหัวเมืองใหญ่ การกระจายการถือครองทรัพย์สินเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมมากขึ้น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีเพื่อให้เกิดการความเป็นธรรมและเป็นการหารายได้อันนำไปสู่การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับคนในสังคม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการคิดแก้ไขปัญหาและดำเนินกิจการงานอันเป็นเรื่องสาธารณะประโยชน์ทั้งสิ้น จึงต้องทำออกมาเป็นนโยบายสาธารณะมิใช่จำกัดไว้เป็นเพียงแนวคิดที่เก็บไว
2009-06-08 21:48
มารีนา หรือ ท่าเทียบเรือสำราญ ในนามของ “เรือยอร์ช”   การสร้างโรงแรมหรือรีสอร์ทหรูพร้อมกับท่าเรือมารีนาเป็นที่นิยมมากในจังหวัดภูเก็ต   เพื่อตอบโจทย์นโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวของ จ.ภูเก็ต ได้จริงหรือ??   ฤาเป็นเพียงแค่การตอบสนองต่อความต้องการของ “คนบางกลุ่ม” เท่านั้น?   มารีนา สร้างรายได้หรือทำลายสิ่งแวดล้อม? เรามาดูกัน...  
2009-06-04 04:03
(3 มิ.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมเพื่อแถลงด้วยวาจา และลงมติวินิจฉัย กรณีที่ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของ ส.ส. ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 185 กรณีพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 184 วรรคหนึ่ง และวรรคสองหรือไม่
2009-06-04 01:03
วันนี้ (3 มิถุนายน 2552) ที่เจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้เริ่มเปิดฉากประชุมประจำปี โดยมีเรื่องวิกฤติเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานเป็นวาระสำคัญในการ ประชุม ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอาจทำให้อัตราว่างงานเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ การประชุมประจำปีดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 19 มิถุนายนนี้ มีสมาชิกจากภาครัฐ สหภาพแรงงาน และสมาคมนายจ้างรวม 183 ประเทศ เข้าร่วมประชุม รวมถึงตัวแทนจากประเทศไทย
2009-06-03 22:54
ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรฯ เผย รองนายกฯสนั่น ทำหนังสือถึงสำนักงานพศ. เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม ขอเสนอจัดโครงการ “อุปสมบทช่วยชาติบรรเทาปัญหาภัยเศรษฐกิจ” ช่วยคนตกงาน
2009-05-31 22:17
วันนี้ (31 พ.ค.) สวนดุสิตโพล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2552 ที่ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพทั้งผู้ที่สูบบุหรี่ ผู้ที่มีคนใกล้ชิดสูบ และผู้ที่ไม่มีคนใกล้ชิดสูบในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 1,092 คน ระหว่างวันที่ 28-31 พ.ค.

Pages