อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 ชั่วโมง 44 นาที ที่ผ่านมา

เศรษฐกิจ

2018-08-22 16:33
กนกรัตน์ เลิศชูสกุล: เสรีนิยมประชาธิปไตยตกต่ำทั่วโลก เพราะการปกป้องประโยชน์คนหมู่มากสวนทางการเคารพเสรีภาพปัจเจก I กัลยา เจริญยิ่ง: Big Data อาจเป็นเครื่องมือควบคุมของรัฐ และสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคม I วงอร พัวพันสวัสดิ์: เมื่อรัฐใช้นวัตกรรม-เทคโนโลยีพัฒนาภาครัฐ สิ่งที่หายไปคือจิตวิญญาณมนุษย์
2018-08-22 15:27
กสทช. มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาต 44 เคเบิลทีวีท้องถิ่น เหตุไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี รอบบัญชี 2559 พร้อมรับรองผลการประมูลคลื่น 1800 MHz โดย DTN และ AWN เป็นผู้ชนะการประมูล และชำระเงินค่าประมูลงวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 50 ของราคาประมูลสูงสุดของตนเอง ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ เลขาธิการ กสทช. 
2018-08-22 01:11
งานศึกษาของวิทยาลัยนโยบายสาธารณะลีกวนยู สะท้อนภาวะเมืองขยายตัวของเชียงใหม่ ปัญหาเรื่องผังเมือง-การขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรที่สร้างลงไปในพื้นที่เกษตรกรรม การก่อกำแพงสูงแยกตัวจากชุมชนดั้งเดิม การใช้ทรัพยากรผิดที่ผิดทาง ซ้ำยังทำให้คนธรรมดาเข้าไม่ถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ
2018-08-21 20:22
นักวิชาการชี้ พ.ร.บ. ข้าวฉบับใหม่ ให้อำนาจรัฐคุมราคากลาง จัดโซนนิ่งปลูกข้าว เอื้อกลุ่มทุนผูกขาดเมล็ดพันธุ์ เน้นผลผลิตจนละเลยมิติด้านสังคมและสวัสดิการชาวนา เผย คสช. พยายามซื้อใจชาวนา แต่ได้ยังเกาไม่ถูกที่คัน เพราะมีชะนักติดหลังที่ทำกับรัฐบาลที่แล้ว
2018-08-21 18:04
ธนาคารแห่งประเทศไทยพบแรงงานเริ่มออกจากตลาดตั้งแต่อายุ 45 ปี ส่วนใหญ่เป็นหญิง สาเหตุหลักจากมีภาระดูแลสมาชิกในครอบครัว จำนวนชั่วโมงทำงานเฉลี่ยต่อคนทยอยลดลงจาก 47 ชม./สัปดาห์ในปี 2001 เหลือ 43 ชม./สัปดาห์ในปี 2017 และ 44% ของผู้มีงานทำทั้งหมดของไทยทำงานอยู่นอกระบบ
2018-08-20 20:21
สมัชชาคนจน แถลง หยุด! เขื่อนท่าแซะ ระบุงานศึกษา EIA เป็นงานเก่า สันเขื่อนตั้งอยู่บนแนวรอยเลื่อนของแผ่นดินไหว สูญเสียพื้นที่ป่า ต้องอพยพชาวบ้านไม่ต่ำกว่า 500 ครอบครัว 
2018-08-20 15:22
‘แดน สเลเทอร์’ อาจารย์มหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวว่า ความหลากหลายทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของอาเซียน ทำจีนไม่อาจเป็นผู้นำเอเชียได้อย่างจริงจัง เผยไทยมีแนวโน้มยอมรับการปฏิวัติโดยทหารมากกว่าประเทศอื่น สังเกตจากประวัติศาสตร์การปฏิวัติยึดอำนาจในไทยที่ผ่านมา
2018-08-19 17:00
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ประเมินผลกระทบน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศ ผลกระทบของสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ ต่อภาคส่งออก และผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจตุรกีต่อตลาดการเงินโลกอาจส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาส 3 ปี 2561 ของไทยต่ำกว่า 4%  ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2018-08-19 15:22
หลัง 'เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ' จี้ ก. คลัง แจงไร้ผลขาดทุนโครงการจำนำข้าวในรายงานการเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลางเผยเป็นการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินแผ่นดินตามเกณฑ์คงค้างแบบผสม ขณะที่ ธ.ก.ส.เป็นผู้ทำบัญชีเพื่อแสดงต่อรัฐบาลประกอบการขอตั้งงบประมาณ
2018-08-19 12:50
สำนักงาน กสทช. เผยการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz 'เอไอเอส' และ 'ดีแทค' ประมูลได้บริษัทละ 1 ใบอนุญาต รวมเงินประมูล 25,022 ล้าน

Pages