อัพเดทล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมง 37 นาที ที่ผ่านมา

เศรษฐกิจ

2018-09-30 18:44
ถ้าพูดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ชนิดที่เป็นแผนแม่บทการพัฒนา ในช่วงที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่า ในส่วนแผนพัฒนาด้านสมุทรศาสตร์ของไทย เราไม่เคยมีแผนที่สำหรับการพัฒนาประเภทนี้เอาเลย ทั้งๆ ที่ประเทศไทยในส่วนที่เป็นแหลมลงไป คือ ภาคใต้ ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลหรือมหาสมุทร ด้วยเหตุนี้ทำให้ไทยเป็นประเทศที่มีความรู้ด้านสมุทรศาสตร์น้อยที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือแม้กระทั่งในภูมิภาคอันดามันก็ตามแต่
2018-09-30 16:35
นักเศรษฐศาสตร์ระบุครัวเรือนไทยกว่า 49% หรือ 10 ล้านครัวเรือนเป็นหนี้ 4.9% เป็นหนี้นอกระบบที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม แรงงานไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 1.5 หมื่นบาทต่อครัวเรือน เป็นหนี้ถึง 96-97% (มูลค่าเฉลี่ย 130,000 บาท) โดยเป็นหนี้นอกระบบ 53-54% และ 78-79% เคยผิดนัดชำระหนี้ เจ้าหนี้นอกระบบมักเอารัดเอาเปรียบมีการคิดดอกเบี้ยถึง 20-30% ต่อเดือน
2018-09-28 17:39
นักวิชาการหัวหน้าโครงการวิจัยกับ สกว. แนะ ชาวนา เร่งปรับตัวหันปลูกพืชใช้น้ำน้อย รวมถึงเลื่อนเวลาปลูกข้าว รับมือภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเป็นพื้นที่ที่มีการใช้น้ำชลประทานมากที่สุดในฤดูแล้ง โดยรัฐต้องมีนโยบายสนับสนุนให้ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
2018-09-28 15:22
  เมื่อวันที่ 26 ก.ย.ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกับแฟรงค์เฟิร์ตสคูล เซ็นข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อสนับสนุน แผนงานทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (AFFP) ที่โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 
2018-09-28 14:46
หน่วยงานดูแลการแข่งขันทางธุรกิจของสิงคโปร์ตัดสินสั่งปรับแกร็บและอูเบอร์เป็นวงเงิน 13 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หลังจากกรณีที่อูเบอร์ควบรวมกิจการกับแกร็บส่งผลกระทบต่อค่าโดยสารและสร้างความยากลำบากให้กับคนขับรถรับจ้าง โดยที่พวกเขาถูกตัดสินข้อหาทำลายการแข่งขันในระบบตลาดซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ในสิงคโปร์
2018-09-28 14:43
สนช. ผ่านกฎหมายขึ้นเงินเดือนและเงินตอบแทน ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ, ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, อัยการสูงสุด 1.2-1.3 แสน มีผลย้อนหลัง 4 ปี ส่วนกรรมการสิทธิมีผลย้อนหลัง 13 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้เคยปรับเพิ่มแล้วในปี 54-55 ขณะที่ไอลอว์เผยงบบุคลากรภาครัฐเพิ่มจาก 24% ของงบประมาณในปี 58 เป็น 35% ในปี 61-62 สภานิติบัญญัติ (แฟ้มภาพสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)
2018-09-27 20:30
กสม. ดันธุรกิจโรงแรมไทยและการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตสู่ต้นแบบการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ผ่านคู่มือประเมินผลสิทธิฯ และรายการตรวจสอบ หวังขยายผลสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
2018-09-27 18:51
ร่อนหนังสือถึงประธาน กมธ.สาธารณสุข จี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาหยุดแก้ไขกฎหมายเอื้อผูกขาดสิทธิบัตรยา ชี้ร่าง พ.ร.บ.สิทธิบัตร ฉบับล่าสุดยังมี 2 มาตราสกัดการใช้มาตรการซีแอล ขัดข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาศึกษาการยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยความตกลงทริปส์ ของ สนช. ซ้าย : กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, ขวา : รศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์
2018-09-25 15:43
ข้าราชการบำนาญยื่น สนช. ขอแก้ไข พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ เพิ่มเงินจากปัจจุบัน ที่อ้างว่า 6.5 แสนคนได้บำนาญเฉลี่ย 2 หมื่นบาท กลายเป็นคนจนรุ่นใหม่ ทั้งที่ทำงานเพื่อชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลางสวนกลับ ว่าเงินบำนาญประกันไว้ อย่างน้อยต้องได้เท่าค่าแรงขั้นต่ำเดือนละ 9,000 บาท ได้ 2 หมื่นถือว่าเกินแล้ว ทำไมไม่พอใช้ ทำไมคนงานค่าแรงขั้นต่ำจึงอยู่ได้เอาเงินไปใช้อะไร ต้องรู้จักบริหารจัดการชีวิตตัวเอง กิจกรรมก็ไม่ต้องไปทำเยอะ

Pages