สิ่งแวดล้อม

2018-12-13 15:22
เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ประกาศไม่เข้าร่วมกระบวนการปรึกษาหารือ PNPCA โครงการเขื่อนปากลาย ย้ำจุดยืนร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ชี้รายงานเอกสารการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ของโครงการ ไม่มีความน่าเชื่อถือและไร้มาตรฐานทางวิชาการ ไม่เพียงพอต่อกระบวนการตัดสินใจ
2018-12-10 12:50
ที่มาภาพ: ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
2018-12-09 18:00
ในการประชุมเรื่องโลกร้อนของสหประชาชาติ (COP24) ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ประเทศโปแลนด์ มีเรื่องน่าสนใจที่เยาวชนอายุ 15 ปี เข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงจุดยืน ต่อเหล่าผู้กำหนดนโยบายที่เป็นผู้ใหญ่ให้รับรู้เกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงทางการเมืองรูปแบบใหม่และเรื่องการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานหมุนเวียนไม่ว่าพวกเขาจะชอบหรือไม่ก็ตาม
2018-12-07 13:54
สนพ.เปิดประชาพิจารณ์ร่างแผน PDP2018 กำหนดให้ กฟผ. สร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 2 โรงที่สุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าระบบ ในปี 70 และปี 72 รวมกำลังผลิต 1,400 เมกะวัตต์ เพื่อความมั่นคงไฟฟ้าภาคใต้ พร้อมเปิดให้เอกชนรายใหญ่เข้ามาสร้างโรงไฟฟ้าแข่งกับ  กฟผ. อีก 1,000 เมกะวัตต์ ในโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก เข้าระบบในปี 77
2018-12-02 18:27
สถานการณ์สองสัปดาห์หลังการชุมนุม "เสื้อกั๊กเหลือง" ที่ประชาชนเรือนแสนออกมาประท้วงนโยบายขึ้นภาษีน้ำมันของรัฐบาลในหลายส่วนของประเทศ ผู้ชุมนุมถูกเจ้าหน้าที่จับกุมแล้วกว่า 160 ราย เสียชีวิต 2 แม้มีข้อเสนอจากทางประธานาธิบดีแล้ว แต่การเจรจายังไม่นำไปสู่ความคลี่คลาย ในขณะที่ความรุนแรงก็ยังดำเนินต่อไป
2018-12-02 11:00
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีสายอนุรักษ์นิยมของออสเตรเลียไล่เด็กให้ "กลับห้องเรียน" และ "เลิกทำตัวเป็นนักกิจกรรม" เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา เด็กนักเรียนหลายร้อยคนในออสเตรเลียก็หยุดเรียนและเดินขบวนไปที่อาคารรัฐสภาเพื่อประท้วงในประเด็นเรื่องโลกร้อน (ที่มาภาพ: School Strike 4 Climate)
2018-12-01 16:52
เลขาฯ ศาลยุติธรรม รับแจ้งความแกนนำค้านสร้างบ้านพัก เพื่อปกป้องสิทธิผู้พิพากษาถูกละเมิด นำภาพ-ชื่อสกุล ติดประกาศเผยแพร่ ชี้เป็นการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ขณะที่บ้านพัก ถือเป็นบ้านพักของราชการไม่ใช่บ้านพักส่วนตัวของผู้พิพากษา (แฟ้มภาพ)
2018-11-30 14:13
เครือข่ายผู้บริโภคทั่วประเทศ ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมเปิดตัวกองทุนแสงอาทิตย์เพื่อความเป็นธรรมด้านพลังงาน หวังปฏิรูประบบพลังงานของประเทศ ผลักดันให้เกิดการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารโรงพยาบาล โรงเรียน อาคารสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน ชุมชนที่เข้าไม่ถึงระบบไฟฟ้า และที่สำคัญคือเพื่อก่อให้เกิดนโยบายและมาตรการสนับสนุนระบบ Net metering รองรับการผลิตและการใช้ไฟฟ้าของประชาชน
2018-11-30 11:48
เหล่าผู้นำชนพื้นเมืองจากอเมซอนเรียกร้องนานาชาติสร้างข้อตกลงใหม่เพื่อคุ้มครอง ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติทั่วโลก ให้ชนพื้นเมืองมีส่วนร่วมมากขึ้น เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ลดโลกร้อนได้ในราคาถูก เตรียมเสนอก่อนมีการกำหนดนโยบายความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นทางการในอีก 2 ปีข้างหน้า

Pages