สิ่งแวดล้อม

ฝุ่น PM 2.5 วัฏจักรปัญหาที่วนมาทุกปี ระบบราชการแบบต่างคนต่างทำไม่มีศักยภาพแก้ปัญหา ร่างกฎหมายอากาศสะอาดสร้างกลไกบูรณาการการทำงาน สร้างการมีส่วนร่วม มาตรการจูงใจและลงโทษ สภาลมหายใจเสนอให้กระจายอำนาจและทำความเข้าใจความซับซ้อนของปัญหา ร่วมผลักดันกฎหมายสะอาดให้เป็นจริง
2023-06-03 16:03
'เครือข่ายประชาชนพิทักษ์เขาเตราะปลิง' เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น คัดค้านการขอประทานบัตรทำเหมืองหินแกรนิต เขาเตราะปลิง จ.ปัตตานี พร้อมเรียกร้องให้มีการยุติการขอประทานบัตรฯ เชิญชวนภาคประชาชนช่วยจับตาการละเมิดสิทธิ-การคุกคามผู้ต่อต้านโครงการ
2023-06-02 16:49
เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำยวม เงา เมย สาละวิน ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ EIA ผันน้ำยวม ชี้คลาดเคลื่อน-ผิดพลาดร้ายแรง-ขาดการมีส่วนร่วม ผู้ใหญ่บ้านแฉกดตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบต่ำกว่าความเป็นจริง
2023-06-01 19:49
ม.อ.ลุยจัดทำ SEA หรือ โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เชิงพื้นที่สงขลา-ปัตตานี วิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมอย่างสมดุล สงขลา-จะนะ-ปัตตานี เชื่อมโยงกันทางทะเล ชายฝั่ง สังคมและวัฒนธรร เป็นกระบวนการทำแผนพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง คนเห็นต่างคุยกันได้ รับรู้ข้อมูลเท่ากันผ่านกระบวนการ เชื่อเป็นเครื่องมือแก้ไขความขัดแย้งด้านการพัฒนาได้
2023-06-01 16:09
ประชาชนระยอง ยืนหนังสือเรียกร้องให้รัฐตรวจสอบและเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ และนายทุนที่เกี่ยวข้องกับการถมถนนและคลองสาธารณะ จนเป็นปัจจัยทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี 2565 เผยทำกันเป็นขบวนการทำกันแบบนี้มานาน ท้องถิ่นไม่ยอมตรวจสอบ ถมแล้ว ถมอยู่ ถมต่อ
2023-05-29 17:22
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ระบุไม่ต้องการรับเงินค่าลอดใต้ถุน แต่ต้องการการหยุดโครงการเหมืองแร่โปแตชที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2023-05-28 10:12
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เตือน 37 อำเภอ 17 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน - น้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนัก 27 พ.ค.-1 มิ.ย. นี้
2023-05-27 10:46
ประชาชนในพื้นที่ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส แสดงออกคัดค้านการทำเหมืองหินหินแกรนิตในพื้นที่ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ในเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการขอสัมปทานเหมืองหินแกรนิตในพื้นที่ ต.รือเสาะออก ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พ.ค.66 เนื่องจากกังวลในเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งเหมืองแร่แห่งนี้จะตั้งอยู่บนเนื้อที่ 114 ไร่ ใกล้เขตชุมชนเพียง 500 เมตร
2023-05-26 02:01
ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันไดส่งหนังสือถึง อบต.ดงมะไฟ เพื่อให้เปิดเผยข้อมูลการอนุญาตให้บริษัททำเหมืองหินเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
2023-05-24 16:04
กฟผ. เปิดขายซองโครงการโซลาร์ฟาร์มแม่เมาะ 38.5 เมกะวัตต์ จนถึงสิ้นเดือน พ.ค. 2566 ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะในช่วงเวลากลางวัน
2023-05-21 13:37
สำนักงานอุตสาหกรรมนราธิวาส เปิดรับฟังความเห็นขอประทานบัตร ทำเหมืองแกรนิตใน ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดย 'หจก.อะหะมะ กรุ๊ป' วันที่ 25 พ.ค. 66 ฝั่ง ปชช.ตั้งข้อสังเกตการประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง
2023-05-21 08:53
ยูเนสโกรับรอง 'โคราชจีโอพาร์ค' เป็นอุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่ผ่านมา ทำให้ 'นครราชสีมา' เป็นเมืองที่ 4 ของโลกที่มีดินแดนแห่ง 3 มงกุฎของยูเนสโกในจังหวัดเดียวกัน
2023-05-20 14:51
แม้ว่าองค์การอิสรภาพ (KIO) จะประสบปัญหาต้องการเงินทุนในการซื้ออาวุธและจัดหาสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่พวกเขาปกครอง แต่ KIO ก็ยอมยกเลิกเหมืองแร่แรร์เอิร์ธหลังจากที่ประชาชนกว่า 10 หมู่บ้านออกมาประท้วง ตอนที่ 2 พูดถึงความต้องการตลาดโลกที่กำลังต้องการแร่แรร์เอิร์ธสูงมาก และทุนจีนกับกลุ่มติดอาวุธอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเรื่องที่อะไรทำให้ KIO ยอมฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ตัวเองในที่สุด
2023-05-20 14:18
องค์การอิสรภาพกะฉิ่น (KIO) ยอมยกเลิกโครงการเหมืองแร่แรร์เอิร์ธในพื้นที่ปกครองของตนเอง แม้จะกำลังประสบปัญหาต้องการเงินทุนในการซื้ออาวุธ หลังประชาชน 10 หมู่บ้าน กว่า 1,500 คนร่วมกันประท้วง เพราะเกรงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต 
2023-05-19 18:55
3 นักกฎหมายผู้รับมอบอำนาจในคดีฝุ่นภาคเหนือ “ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟ้อง” คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ชี้ ธุรกิจอ้อย ข้าวโพด แหล่งกำเนิดฝุ่นพิษอย่างสำคัญ ภาคธุรกิจต้องร่วมรับผิดต่อ PM2.5
2023-05-18 15:25
ศาลจังหวัดนครปฐมสืบพยานครั้งสุดท้าย คดีบริษัทเหมืองไทยในพม่าฟ้อง อดีต บ.ก. 'GreenNews' เสร็จสิ้น นัดฟังคำพิพากษา 12 ก.ค.นี้  
2023-05-17 17:15
ตัวแทนนักกฎหมายในคดีฝุ่น PM2.5 เชียงใหม่ ร่วมแถลงการณ์อัพเดตคดี พร้อมทั้งประกาศยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกรณีไม่รับฟ้องคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ชี้ อ้อย-ข้าวโพด เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษสำคัญ ธุรกิจเกษตรต้องร่วมรับผิด
2023-05-17 15:02
เครือข่ายเพื่อสิทธิของผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมเอเชีย ร้องปธน.เกาหลี-ปธ.บริษัท LG CHEM ผ่านสถานทูตเกาหลีในไทย แก้ปัญหาชาวอินเดีย 15 รายที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติ LG Chem สารเคมีรั่วไหล เมืองวิสาขปัตนัม ประเทศอินเดีย ปี 63
2023-05-09 17:07

Pages