อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 53 นาที ที่ผ่านมา

สิ่งแวดล้อม

2004-09-01 01:13
นิวยอร์ค-31 ส.ค.47 แพทย์สหรัฐฯ เตือนคน ห่วงสุขภาพโดยการทำซีทีสแกน เพื่อตรวจหาความผิดปรกติจากเนื้อร้ายเป็นประจำ เพิ่มโอกาสความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในระดับใกล้เคียงกับผู้ที่รอดชีวิตจากฮิโรชิมา สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างรายงานของวารสารเรดิโอโลจี ฉบับเดือนกันยายน ตีพิมพ์รายงานผลการศึกษาของนักวิทยาเนื้องอกจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ในนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่า การทำซีทีสแกนหรือการถ่ายภาพรังสีส่วนตัดโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ทั่วร่างกาย จะสร้างความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งได้
2004-09-01 01:08
โครงการเขื่อนน้ำเทิน 2 สร้างขึ้นขวางลำน้ำเทิน ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงในแขวงคำม่วน ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 250 ก.ม. การสร้างเขื่อนจะเกิดอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นพื้นที่ราว 450 ตารางกม. ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชากรราว 5,700 คน ที่จะต้องถูกอพยพออกนอกอาณาบริเวณ โดยเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 1,080 เมกกะวัตต์
2004-09-01 01:04
แถลงการณ์เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชนในลุ่มน้ำโขงต่อการเข้าร่วมประชุมสัมมนทางเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเทิน 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2547 พวกข้าพเจ้าตามรายนามข้างล่างนี้ขอแสดงความเห็นและข้อเรียกร้องต่อธนาคารโลกซึ่งเป็นผู้จัดการสัมมนาทางเทคนิคประเด็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทิน 2 ดังต่อไปนี้
2004-09-01 00:49
ประชาไท - 31 ส.ค.47 นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย (ไบโอไทย) กล่าวบนเวทีสัมมนาสรุปผลโครงการนำร่องฯ ของกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนว่า จากงานวิจัยของตนที่กำลังจะตีพิมพ์พบว่า กระบวนการร่างแผนทางเลือก 3 ทางของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ไบโอเทค) ที่นำเสนอนโยบายพันธุวิศวกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพแก่คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยแห่งชาติ จนมีมติเลือกแนวทางที่ 2 ให้ปลูกและทดลองในไร่นาได้นั้น ในส่วนของภาคเกษตรมีคณะกรรมทั้งสิ้น 45 คน 21 คนมากจากบริษัทเอกชน และ 10 คนในจำนวนนี้มาจากบริษัทข้ามชาติ โดยไม่มีตัวแทนจากเครือข่ายเกษตรก
2004-09-01 00:45
องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคเหนือ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคกลาง เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคใต้ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคอีสาน สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
2004-09-01 00:18
กรุงเทพฯ - 31 ส.ค. 2547 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำโครงการน้ำเทิน 2 ในลาวที่จัดโดยธนาคารโลก (World Bank) ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) โดยมีฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านโครงการฯ ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาล สื่อมวลชน นักอนุรักษ์ องค์กรเอกชนและสื่อมวลชน เข้าร่วม ถูกโจมตีอย่างหนัก ว่า มีความโน้มเอียงไปทางเจ้าของโครงการฯ
2004-08-31 23:51
ประชาไท - 31 ส.ค.47 ผลวิจัยเกษตรกรรายย่อย ยืนยันวิถีแนวทางเกษตรยั่งยืน ระบุ ไม่ใช่แค่อาชีพแต่เป็นชีวิตและวัฒนธรรม ทั้งยังจะเป็นทางออกสำหรับภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย
2004-08-31 23:41
ประชาไท-31 ส.ค. 47 ครม.เลี่ยงไม่พิจารณานโยบายเปิดเสรีจีเอ็มโอ แต่เสนอให้กระทรวงทรัพยากรฯ ร่างกม.ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพให้เสร็จสิ้น พร้อมๆ กับทำความเข้าใจการเปิดเสรีจีเอ็มโอกับประชาชน แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้พิจารณานโยบาย GMOs และมีมติให้ชะลอนโยบายของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ที่ให้มีการปลูกและทดลองพืชจีเอ็มโอในไร่นาร่วมกับการปลูกพืชดั้งเดิม จนกว่าร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพเสร็จสิ้น
2004-08-31 23:01
กรุงเทพฯ-31 ส.ค.47 นายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการนำระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มาใช้บริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทั้งนี้สถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประมวลผลไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการน้ำต่อไป
2004-08-31 22:59
เชียงใหม่-31 ส.ค.47 นายณัฐนิติ วุฒิธรรมปัญญา ประธานเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน้ำแม่แตงตอนบน แกนนำคัดค้านโครงการเหมืองถ่านหินเวียงแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ชาวบ้านเวียงแหงมีมติขับไล่พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เช่าบ้านพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านออกจากพื้นที่ รวมถึงชุมนุมขับไล่ทั้งโครงการฯ ออกจากพื้นที่ด้วย

Pages