อัพเดทล่าสุดเมื่อ 29 นาที 56 วินาที ที่ผ่านมา

สาระ+ภาพ

2014-04-01 11:26
คลิกดูรูปใหญ่  
2014-01-22 01:51
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ที่นี่
2013-11-12 21:29
12 พ.ย. 2556 - สรุปสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 พ.ย. 56 โดยแบ่งเวทีการชุมนุมออกเป็น 3 จุดในพื้นที่ กทม. ชั้นใน มีรายละเอียดต่อไปนี้   ชมภาพขนาดใหญ่ คลิกที่นี่  
2013-11-08 03:31
ว่ากันด้วยกระบวนการตามกฎหมายหลังจากนี้ ที่อาจจะมีเกิดขึ้นได้ ถ้า ร่างฯ นี้ยังเดินต่อไป จะมีกระบวนการเข้ามาตรวจสอบทั้งหมด 3 ด่าน คือ วุฒิสภาพิจารณา 3 วาระ, ศาลรัฐธรรมนูญ อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 154 และพระราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์ คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดใหญ่  
2013-10-30 16:36
คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่   กสทช. สรุปจำนวนผู้เข้ายื่นแบบคำขอใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ มีผู้สนใจเข้ายื่นแบบคำขอฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 29 บริษัท 41 แบบคำขอฯ 

Pages