อัพเดทล่าสุดเมื่อ 10 ชั่วโมง 11 นาที ที่ผ่านมา

สาระ+ภาพ

2013-08-29 16:42
อินโฟกราฟิกด้านล่างแสดงงบประมาณของสถาบันกษัตริย์ในประเทศต่างๆ ที่อยู่ในระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สเปน สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค และไทย โดยเรียงลำดับจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)    ตัวเลขงบประมาณประจำปีของแต่ละแห่ง ได้มาจากรายงานประจำปีของสถาบันกษัตริย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะทุกๆ ปีผ่านทางเว็บไซต์ที่เป็นทางการ ส่วนของไทยนั้นนำมาจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในราชกิจจานุเบกษา   
2013-05-01 23:11
  คลิกดูภาพใหญ่ที่นี่    
2013-04-11 02:43
คลิกดูภาพขนาดใหญ่ที่นี่ ผ่านไป 3 ปี สถานการณ์การเมืองเริ่มเข้าสู่ความมีเสถียรภาพ มีประเด็นร้อนต่างๆ เข้ามาสู่ความสนใจของเรามากมาย แต่ในวาระ 10 เมษายน ถือเป็นโอกาสที่จะทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งผ่าน “แผนที่คนตาย”
2013-03-29 17:32
TPP หรือการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (The Trans-Pacific Partnership - TPP) เป็นข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศที่มีขนาดใหญ่มูลค่าประมาณ 1 ใน 3 ของเศรษฐกิจโลก มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำสำคัญและคาดหวังให้ TPP เป็นสะพานทอดไปสู่เอเชีย ปัจจุบันมีสมาชิก คือ ชิลี นิวซีแลนด์ บรูไน สิงคโปร์ ออสเตรเลีย แคนาดา เปรู สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก มาเลเซีย เวียดนาม และล่าสุด ญี่ปุ่นประกาศเข้าร่วม รัฐบาลไทยเองก็มีความสนใจจะเข้าร่วมความตกลงดังกล่าว หลังจากการเจรจาแบบทวีภาคีกับสหรัฐอเมริกาชะงักไป
2013-03-05 21:40
ที่มาของข้อมูล คณะกรรมการการเลือกตั้ง, วิกิพีเดีย และเว็บไซต์ กทม. ดูภาพขนาดเต็ม คลิกที่นี่
2013-02-19 20:15
ดูภาพขนาดจริงคลิกที่นี่   คู่รักนักปั่นจักรยานจากอังกฤษ เสียชีวิตหลังประสบอุบัติเหตุในไทย
2013-02-14 18:19
  คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่    
2013-01-30 17:58
  คลิกดูภาพขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2556 Media Inside Out เรื่องการกำหนดกรอบวาทกรรมสื่อมวลชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในปี 2555 ซึ่งศึกษาโดย รศ.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, อริน เจียจันพงษ์,  วันเพ็ญ แถมอุทุม และธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์

Pages