คำแถลงด่วนของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนต่อมติของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีเรื่องจีเอ็มโอ

องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคเหนือ
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคกลาง
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคใต้
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคอีสาน
สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (31 ส.ค. 47) ได้พิจารณาเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติซึ่ง เสนอให้มีการปลูกและทดสอบพืชจีเอ็มโอในระดับไร่นานั้น เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนได้รับทราบผลการประชุมของคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ชะลอการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปิดเสรีพืชจีเอ็มโอออกไป โดยให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาเกี่ยวกับข้อเสนอเรื่อง นโยบายจีเอ็มโอให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเร่งดำเนินการให้มีการร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพให้แล้วเสร็จโดยเร็วนั้น

องค์กรภาคประชาชนมีความเห็นต่อผลการประชุมดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาดูแลเรื่องข้อเสนอนโยบายจีเอ็มโอและรวมทั้งกรรมการร่างกฏหมายที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องจีเอ็มโอ ต้องไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของกลุ่มนักวิจัยจีเอ็มโอจากศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเหมือนดังที่ผ่านมา เนื่องจาก

ประการแรก จะทำให้เกิดปัญหาของผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะกลุ่มคนเหล่านี้ย่อมมีอคติที่จะไม่เลือกทางออกอื่นในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ต้องการส่งเสริมให้มีการเปิดเสรีจีเอ็มโอโดยไม่ได้หาแนวทางในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมอินทรีย์ เป็นต้น

ประการที่สอง กลุ่มนักวิจัยเหล่านี้ บางคนมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับบรรษัทข้ามชาติ เช่นร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติในการตั้งสมาคมที่ส่งเสริมพืชจีเอ็มโอ

ประการที่สาม มีนักวิทยาศาสตร์ระดับผู้บริหารบางคนในกลุ่มนี้ เป็นผู้ละเมิดมาตรการเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพเสียเอง เช่น กรณีการฝ่าฝืนนำเรื่องปลาจีเอ็มโอเรืองแสง เข้ามาภายในประเทศโดยไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็นต้น

2) องค์กรภาคประชาชน เรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการที่มีตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่ทุกกลุ่มอย่างแท้จริง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายเรื่องจีเอ็มโอและร่างกฎหมาย โดยต้องมีตัวแทนที่มาจากองค์กรผู้บริโภคเครือข่ายเกษตรกรที่ทำเกษตรกรรมยั่งยืน ผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรมอินทรีย์ และนักวิชาการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการดังกล่าว

3) ในระหว่างที่ดำเนินการเพื่อศึกษาทางเลือกในทางนโยบาย และกระบวนการร่างกฏหมายข้างต้นรัฐบาลต้องดำเนินการให้มีการจัดการแก้ไขการปนเปื้อนของพืชจีเอ็มโอที่มีการปล่อยปละละเลยให้มีการปลูกทดลองในระดับไร่นาโดยด่วน เพื่อปกป้องสิทธิเกษตรกร สิทธิผู้บริโภค ศักยภาพในการส่งออก และสุขภาพ/สิ่งแวดล้อมของประชาชน

รายงานโดย : ศูนย์ข่าวประชาไท

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์