แถลงการณ์เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชนในลุ่มน้ำโขง

แถลงการณ์เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชนในลุ่มน้ำโขงต่อการเข้าร่วมประชุมสัมมนทางเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเทิน 2

วันที่ 31 สิงหาคม 2547

พวกข้าพเจ้าตามรายนามข้างล่างนี้ขอแสดงความเห็นและข้อเรียกร้องต่อธนาคารโลกซึ่งเป็นผู้จัดการสัมมนาทางเทคนิคประเด็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทิน 2 ดังต่อไปนี้

1. เป็นที่ชัดเจนว่าการสัมนาครั้งนี้เป็นไปอย่างเร่งรีบ อีกทั้งไม่มีการส่งเอกสารสำคัญที่จำเป็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นภาษาไทยในประเด็นที่มีการอ้างอิงถึงในการสัมมนาครั้งนี้ให้ผู้เข้าร่วมก่อน ในเวลาอันสมควร อีกทั้งรายงานสรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสังคมของโครงการฉบับวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 มีข้อมูลเล็กน้อยเบาบางมาก ในประเด็นที่มีความสำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดถึงคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางสังคมมนุษย์ของพื้นที่และชุมชนในเขตสร้างเขื่อนไม่ชัดเจนโดยสิ้นเชิง การจัดสัมนาซึ่งผู้เข้าร่วมผู้มีความเป็นห่วงไม่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ จึงก่อให้เกิดความเป็นห่วงมากขึ้นว่า ฝ่ายที่ประสงค์จะให้มีการสร้างเขื่อนจะใช้การสัมมนาครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างมากกว่าจะนำความคิดเห็นไปประกอบการตัดสินใจว่าจะสร้างหรือไม่

2. กระบวนการสัมมนาซึ่งมีลักษณะถาม - ตอบ โดยบริษัทผู้สร้างและธนาคารโลกพยายามตอบคำถามบนพื้นฐานของการตัดสินใจสร้างมาก่อนแล้ว และเนื่องจากไม่มีเอกสารและหลักฐานอ้างอิง จึงยากที่ผู้เข้ารวมสัมมนาจะสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ ด้วยเหตุนี้การสัมมนาครั้งนี้จึงไม่สามารถขจัดความเป็นห่วงและสร้างความเชื่อถือเกี่ยวกับการรับประกันผลกระทบของโครงการได้ ถือได้ว่าล้มเหลวในเชิงกระบวนการการอธิบายและตอบคำถามทั้งในประเด็น เนื้อหา สาระ และการรับประกันประโยชน์ ทั้งที่ประชาชนไทยและประชาชนลาวจะได้รับ

ดังนั้น เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ ไม่สามารถหาข้อสรุปซึ่งเป็นเอกภาพร่วมกันได้ อันเกิดจากข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้น พวกข้าพเจ้าจึงขอเรียกร้องให้ธนาคารโลกจัดการประชุมสาธารณะในประเทศไทยใหม่ เนื่องจากภาคประชาสังคมไทยมีฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากโครงการเขื่อนน้ำเทิน 2 โดยให้มีกระบวนการจัดการประชุมที่โปร่งใส ให้โอกาสฝ่ายรัฐบาล ภาคประชาสังคมอย่างเท่าเทียม มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานการศึกษาทั้งหมด รวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นภาษาไทย และผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องได้รับข้อมูลไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ และขอให้มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนลาวในพื้นที่โครงการได้มีโอกาสศึกษาดูงานจากบทเรียนกรณีกรสร้างเขื่อนในประเทศไทย และมีการแลกเปลี่ยนกับภาคประชาสังคมลาวโดยเร็วที่สุด ตามที่ได้มีการร้องขอในที่ประชุมวันนี้แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

รายงานโดย : ศูนย์ข่าวประชาไท

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์