ผู้ว่าฯ ซีอีโอแถลงผล 1 ปี

ศูนย์ข่าวภาคเหนือ-1 ก.ย.47 ที่โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือ แถลงผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารแบบบูรณาการในรอบ 1 ปี ก่อนที่จะรวบรวมรายงานและข้อเสนอแนะของข้าราชการนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2547
สาระสำคัญของการดำเนินการของแต่ละจังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน การเน้นที่ยุทธศาสตร์เชิงรุก ยุทธศาสตร์การปรับตัว และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลักการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ ให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมโอท็อป การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร โดยเน้นสินค้าทางการเกษตร เช่น ลำไย ข้าว ยางพารา

นอกจากนั้น ยังได้เน้นการเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนด้านชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่ประสบความสำเร็จ โดยในรอบปีนี้ มีมูลค่าการค้าการลงทุนด้านชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งหมด 7 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 5,832 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดที่มีมูลค่าสูงที่สุด คือ จังหวัดเชียงราย

ในส่วนปัญหาและอุปสรรคในการทำงานนั้น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการบริหารงบประมาณยังไม่สอดคล้องกับการดำเนินงาน เสนองบประมาณไป แต่ไม่ได้รับ หรือได้รับจัดสรรน้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนดกรอบในการบูรณาการให้ชัดเจน

ข้าราชการส่วนใหญ่ปรับตัวไม่ทัน กับการบริหารระบบซีอีโอ และยังถูกส่วนกลางเร่งรัดสั่งการ จนเกิดความอึดอัด ไม่คล่องตัว รวมทั้งยังมีผู้ตรวจงานหลายคณะ ทำให้ข้าราชการที่ทำงานนั้นรู้สึกสับสน

ในช่วงท้ายของการเปิดเวทีเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากข้าราชการในพื้นที่ เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของข้าราชการที่มีต่อการพัฒนาระบบราชการ มีการเรียกร้องอยากให้เปิดทางให้จังหวัดมีอำนาจในการบริหารและจัดการในเรื่องงบประมาณให้มากกว่านี้ เพราะกว่าจะได้รับจัดสรร ต้องผ่านกันหลายขั้นตอน

รายงานโดย : องอาจ เดชา
ศูนย์ข่าวภาคเหนือ

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์