ไทยลงนามซื้อไฟฟ้าจากจีน

กรุงเทพฯ-2 ส.ค.47 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า รัฐบาลไทยได้ลงนามข้อตกลงเบื้องต้น (MOU) กับจีน ในการรับซื้อไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน 3,000 เมกะวัตต์

ทั้งนี้บริษัทด้านสายส่งไฟฟ้าของจีนได้เสนอขายไฟฟ้าพลังน้ำจากโครงการจินหงและโครงการหนอเจ๋อตู้ แห่งละ 1,500 เมกะวัตต์ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปี 2013 และปี 2014 โดยสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนผ.) กระทรวงพลังงาน จะแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการร่วมกันใน 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ไทย และลาว เพื่อการเดินสายส่งผ่านทั้ง 3 ประเทศ

รายงานโดย : ศูนย์ข่าวประชาไท

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์