ความเป็นมาของ ARRA

บรรยายภาพ : ภาพเปิดงาน

อาร่า เป็นองค์กรด้านศิลปะที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร มีจุดประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเสริม สร้างบริบทที่เอื้ออำนวยต่อพัฒนาการด้านศิลปะ ตลอดจนเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะแก่ผู้ชมในวงกว้าง -อาร่า- เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2540 และได้รับการสนับสนุนหลักจากมูลนิธิเกี่ยวกับศิลปะ[about art foundation] และจากหน่วยงาน องค์กรมูลนิธิตลอดจนผู้สนับสนุนรายย่อยสำนักงาน-อาร่า-ชั้น 3 อาคารยิบอินซอยเลขที่ 523 ถ.มหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพฯ
http://www.yipintsoi.com/~aara

พื้นที่จัดแสดงงานของอาร่าได้แก่
1.AboutStudio/Aboutcafe ตั้งอยู่บนถนนไมตรีจิตต์ ใกล้กับย่านเยาวราช เป็นสถานที่พบปะของผู้คนในแวดวงศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นพื้นที่เปิดกว้างเพื่อการแลกเปลี่ยนทางความคิดด้านศิลปะ นำเสนอผลงานโดยเปิดโอกาสให้กับศิลปินหน้าใหม่ที่มีผลงานมีคุณภาพ อะเบาท์สตูดิโอ ได้จัดทำห้องอ่านหนังสือด้านศิลปะและพิพิธภัณฑ์ที่มีฐานข้อมูลศิลปินไทยเพื่อสร้างพื้นฐานทาง ความรู้ด้านศิลปะและการจัดแสดงแก่เยาวชนและนักศึกษาศิลปะ

2. AboutTV (http://www.superchannel.org [select AboutTV])
นำเสนอรายการทีวีออกอากาศทางอินเทอร์เน็ต เริ่มก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพฯ ในปี 2545 ในรูปแบบอินเทอร์เน็ตทีวีสตูดิโอ โดยความร่วมมือระหว่างอาร่า (AARA - About Art Related Activities) และ uperchannel ซึ่งเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีวีสตูดิโอ ตั้งอยู่ที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก สตูดิโอ About TV ตั้งอยู่ที่ About Studio/About Cafe ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะและกิจกรรมต่างๆ ร้านกาแฟ และห้องอ่านหนังสือ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัย รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ

3.สวนศิลป์มีเซียม
เป็นสถานที่เก็บรวบรวม และจัดแสดงผลงานประติมากรรมของคุณมีเซียม ยิบอินซอย ศิลปินชั้นเยี่ยม (พ.ศ. 2494 สาขาจิตรกรรม) คนแรกของเมืองไทย ตามเจตนารมณ์ ของ คุณมีเซียม ที่ต้องการให้สวนศิลปฯ แห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนและชมงานศิลปะ ที่จัดแสดงท่ามกลางธรรมชาติ โดยเฉพาะแก่นักเรียน นักศึกษาศิลปะ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

รายงานโดย : พิณผกา งามสม
ศูนย์ข่าวประชาไท