สปน. อ้างไร้อำนาจออกกฎกสช.

ประชาไท- 30 กย 47 สปน. แจงกมธ.วุฒิฯ มีหน้าที่แค่ด้านธุรการในกระบวนการสรรหา กสช.เท่านั้น

นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้อำนวยการร่วมตรวจสอบและพัฒนา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เดินทางมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา ในกรณีที่องค์กรวิชาชีพสื่อได้ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) ในกรณีที่ไม่มีการจัดให้มีการรับสมัครผู้สนใจจะทำหน้าที่ กสช. เพิ่มจากที่มีการรับสมัครในกระบวนการสรรหาตั้งแต่ปี 2543

นายสมพาศได้กล่าวถึงหน้าที่ของ สปน. ในขั้นตอนของการจัดตั้งกรรมการสรรหา กสช. นั้น มีหน้าที่ในส่วนของงานด้านธุรการ ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดให้มีคัดเลือกกรรมการสรรหาฯ เท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่แต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ ดังนั้น สปน. จึงไม่มีอำนาจในการปลด หรือยกเลิกคณะกรรมการสรรหาฯ แต่อย่างใด

กมธ.ฯ ได้ซักถามนายสมพาศถึงการลาออกของคณะกรรมการสรรหาฯ 3 ท่านในส่วนของผู้แทนคณาจารย์ประจำ และ 3 ท่านในส่วนของผู้แทนองค์กรเอกชนว่า ทำให้สภาพของกรรมการชุดนี้ยังคงอยู่หรือไม่ ซึ่งนายสมพาศตอบว่า จากการปรึกษากับคณะกรรมการกฤษฏีกา (คณะพิเศษ) ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธ์เป็นประธานนั้นได้คำตอบว่า แม้จะมีกรรมการสรรหาฯลาออกไป 3 ท่าน แต่ก็ยังเหลืออยู่ 11 ท่าน ซึ่งยังมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในส่วนที่ลาออกไปนั้น ทาง สปน. ก็ได้ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการส่งรายชื่อคณาจารย์ที่ได้คัดเลือกกันเองจนเหลือ 3 ท่าน ส่วนในด้านขององค์กรเอกชนนั้น ทาง สปน. ได้ประกาศรับสมัคร และให้องค์กรเหล่านั้นมาคัดเลือกกันเองจนได้ครบตามจำนวน

นายสมพาศได้กล่าวถึงกระบวนการสรรหา กสช. ครั้งใหม่ว่า ได้มีการปรึกษากับเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ (อ. อรุณีประภา หอมเศรษฐี) แล้ว ได้ความว่าหลังจากที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครชุดเดิมได้ยืนยันสิทธิ์ในการสมัครแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบด้านความเป็นกลางของผู้สมัคร ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดสรร เพื่อลดปัญหาความไม่เป็นกลางที่เคยเกิดขึ้นในรอบแรก

หลังจากการชี้แจง นายวงศ์พันธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ได้สรุปความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ ว่า สปน. ควรมีอำนาจหน้าที่มากกว่างานด้านธุรการเพียงอย่างเดียว เพราะการสรรหากสช. มีความเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของมหาชน จึงควรมีหน้าที่ในด้านของการกำหนดกฏระเบียบแก่คณะกรรมการสรรหาฯ ด้วย

ภาณุวัฒน์ อภิวัฒนชัย
ประชาไทรายงาน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์