ตั้งศาลตัดสินผู้นำเขมรแดง

5 ต.ค.47 วันนี้สมัชชาแห่งชาติกัมพูชาให้ความเห็นชอบในการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับเพื่อการจัดตั้งศาลพิจารณาคดีอดีตผู้นำเขมรแดง หลังจากที่สมาชิกสภาให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับรัฐบาลกัมพูชาในการจัดตั้งศาลดังกล่าวเมื่อวานนี้

โดยกฎหมายที่จะมีการแก้ไขเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับปัญหาทางเทคนิคต่างๆในการจัดตั้งศาล เช่น โครงสร้างของศาล กระบวนการแต่งตั้งผู้พิพากษาและวิธีการที่ผู้พิพากษาต่างชาติจะทำงานในระบบของกัมพูชา เป็นต้น

ประชาไทรายงาน

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์