ประธานตาดีกาเชื่อ" อารีย์" เข้าใจมุสลิม

ศูนย์ข่าวภาคใต้-6 ต.ค.47 นายมูฮำหมัด หะยีนิเงาะ ประธานชมรมโรงเรียนตาดีกา (ปุสตากา) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การแต่งตั้งนายอารีย์ วงศ์อารยะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมาดูแลการจัดระเบียบปอเนาะและโรงเรียนตาดีกา เป็นรื่องที่ดี เพราะเท่าที่ดูประวัติ เป็นคนที่มีความสามารถ และรู้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงน่าจะเข้าใจความต้องการของคนมุสลิม

นายมูฮำหมัด กล่าวว่า ส่วนจะแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ได้หรือไม่ ก็แล้วแต่ใครจะมอง ครูตาดีกาส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่เสียสละเพื่อหมู่บ้าน ไม่ใช้คนสร้างปัญหา ส่วนคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบ เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคน ไม่เกี่ยวกับตาดีกา ซึ่งขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่า รัฐบาลจะเข้ามาจัดระเบียบแบบไหน การจัดระเบียบจะต้องทำร่วมกับผู้รู้เกี่ยวกับการศึกษาของอิสลาม โดยเฉพาะคลุกคลีอยู่กับตาดีกา

"โดยทั่วไปตาดีกาจะอยู่คู่กับมัสยิด ปัจจุบันอยู่ในการดูแลฝ่ายวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ส่วนการบริหารเป็นหน้าที่ของแต่ละมัสยิด การจัดระเบียตาดีกาได้พยายามมานานแล้ว โดยต้องการพัฒนาหสักสูตรเพื่อให้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าไปโรงเรียนสามัญระดับประถมศึกษา แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร" นายมูฮำหมัด กล่าว

นายแวรอมลี แวบูละ ผู้ประสานงาน 3 จังหวัด เพื่อการติดตามและเรียนรู้โครงการของภาคประชาสังคมในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การปรับโครงสร้างของกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) ไม่น่าจะมีผลต่อการทำโครงการต่างๆ ของภาคประชาสังคม เพราะการประสานงานยังเหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนตัวบุคคลเท่านั้น

นายแวรอมลี กล่าวว่า สิ่งที่จะต้องเน้นย้ำในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ต้องทำให้เกิดกระบวนการเข้ามาร่วมแก้ปัญหาของชาวบ้าน เพราะจะทำให้แก้ปัญหาได้ยั่งยืน การปรับโครงสร้างของหน่วยงานเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ส่วนการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการของชาวบ้านสามารถทำได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลารอนาน

"ปัญหาอยู่ที่ทัศนคติของข้าราชการ ที่ยังมองว่าชาวบ้านไม่รู้เรื่อง ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่ มีหลายอย่างที่ข้าราชการยังมองผิด ความไม่เข้าใจยังเป็นปัญหาใหญ่ ที่ต้องแก้ไขโดยเร็ว" นายแวรอมลี กล่าว

นายแวรอมะลี เปิดเผยว่า ในส่วนของคณะทำงานภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีโครงการที่ผ่านการอนุมัติงบประมาณแล้ว 94 โครงการนั้น คาดว่างบประมาณจะลงมา ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป

มูฮำหมัด ดือราแม
ศูนย์ข่าวภาคใต้รายงาน