ครม. เบรกงบกันไข้หวัดนก

กรุงเทพฯ-12 ต.ค.47 คณะรัฐมนตรี ไม่อนุมัติงบประมาณแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกในรูปแบบบูรณาการ จำนวน 3,639,333,876 บาท เนื่องมาจากได้มีการกำหนดงบประมาณส่วนหนึ่งสำหรับสร้างอาคารผลิตวัคซีนไข้หวัดนก รวมทั้งค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการผลิตวัคซีน ซึ่งขัดกับจุดยืนของรัฐบาลในการไม่ใช้วัคซีนไข้หวัดนกในไก่

ภาณุวัฒน์ อภิวัฒนชัย
ประชาไทรายงาน

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์