ชินไม่ได้รับผลกระทบกรณีปลดขิ่นยุ้นต์

กรุงเทพฯ- 20 ต.ค.47 นายดำรงค์ เกษมเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) ยืนยันว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศพม่า

"บริษัทฯ ไม่ได้รับสัมปทานใดๆ ในประเทศสหภาพพม่า" นายดำรงค์ ระบุ

ส่วนธุรกิจที่มีอยู่ในประเทศสหภาพพม่าเป็นธุรกิจในลักษณะการให้เช่าดาวเทียมและขายอุปกรณ์ปลายทางแก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น

ส่วนประเด็นสัญญาเงินกู้ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย(เอ็กซิมแบงก์) ที่ให้กับรัฐบาลประเทศสหภาพพม่านั้น บริษัทชินฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะคู่สัญญาคือ กระทรวงสื่อสารและโทรเลข ไม่ใช่บริษัทเอกชนดังที่กล่าวอ้าง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการยืนยันจากลูกค้าทุกรายว่า ณ ขณะนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการปฏิบัติตามสัญญาที่มีอยู่กับบริษัท ชินแซทเทลไลท์ (มหาชน) จำกัด

ประชาไทรายงาน