เสนอครม.ตั้งสนง.ข้าวแห่งชาติ

กรุงเทพฯ-29 ต.ค.47 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 2 พ.ย.นี้ คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จะเสนอเรื่องการจัดตั้งสำนักข้าวแห่งชาติให้มีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกรม ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

เหตุผลสำคัญเพื่อให้สำนักงานเป็นองค์กรที่มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูง มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานที่มีการจัดสรรแบบครบวงจร เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการวิจัยและการส่งออกข้าวโลก พร้อมทั้งยังมียุทธศาสตร์ 4 ด้านคือ เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม นำสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์สู่ตลาด

แต่เนื่องจากข้อเสนอดังกล่าวยังมีความเห็นที่ต่างกันของบางหน่วยงาน นายวิษณุ จะเสนอให้ ครม. พิจารณาใน 3 แนวทางคือ 1. จัดตั้งสำนักงานข้าวแห่งชาติเป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรวมหน่วยงานและภารกิจที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน

2. จัดตั้งเป็นส่วนราชการ ซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรม แต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี หรือตำแหน่งที่เรี่ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นอธิดีก็ได้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตาม มาตรา 18ใน พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และ 3. ให้หน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นหลัก แต่ปรับปรุงระบบงานและการประสานงานกับหน่วยงานอื่นโดยให้ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวกับเรื่องข้าวในทุกมิติให้ครบถ้วน

ประชาไทรายงาน

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์